مدارک طلاق توافقی

پس از آنکه زوجین (زن و شوهر) به دلیل مشکلات و اختلافات زناشویی تصمیم به طلاق توافقی می گیرند ابتداً باید در مورد جزئیات آن که شامل حضانت فرزند مشترک، مهریه، نفقه، اجرت المثل میباشد به توافق برسند و این توافق نامه را به وکیل طلاق خود ارائه دهند. وکیل کلیه مراحل طلاق توافقی را بدون حضور زوجین به انجام می رساند.

مدارک لازم برای طلاق توافقی:

زوجین می بایست مدارک زیر را برای انجام طلاق توافقی تهیه کنند و به پیوست دادخواست طلاق توافقی باید توسط خود فرد یا وکیل وی ارائه شود.

1) اصل عقدنامه یا رونوشت آن

2) اصل شناسنامه زوج (مرد)

3) اصل شناسنامه زوجه (زن)

4) کپی کارت ملی زوجین

5) وکالت نامه محضری طلاق (درصورتیکه حق طلاق با زن باشد)

6) توافق نامه مبنی بر توافقات زوجین بر سر مهریه، حضانت و ....

7) گواهی عدم بارداری زوجه (دریافت این گواهی نامه باید از پزشکی قانونی و مراکز پزشکی مجاز صورت گیرد)

8) نظر واحد مشاوره در دادگاه خانواده

9) گواهی بکارت از پزشکی قانونی (برای طلاق توافقی در دوران عقد)

نکته:

1) در صورت عدم دسترسی به عقدنامه هر یک از زوجین می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که در آن ازدواج خود را ثبت کرده اند و ارائه شناسنامه ها، تقاضای دریافت رونوشت از عقدنامه خود را داشته باشند. رونوشت مذکور برای طلاق توافقی کفایت می کند.

2) در صورت عدم دسترسی به یکی از شناسنامه ها و در صورت وجود کپی آن، انجام مراحل طلاق توافقی توسط وکیل طلاق توافقی امکان پذیر خواهد بود.

3) در مورد گواهی بکارت در دوران عقد فقط در برخی از شهرهای ایران این گواهی اخذ می شود.

4) در صورت مراجعه به یک وکیل باید این نکته را مدنظر قرار دهید که صرفاً یک وکیل نمی تواند از طرف زن و شوهر وکالت در طلاق داشته باشد.

در صورتیکه طلاق توافقی خود را به وکلای ره جویان عدالت بسپارید آنها در دو الی سه روز کاری، بدون حضور زوجین مراحل طلاق توافقی را به اتمام می رساند. در صورت داشتن هرگونه سئوال درباره طلاق توافقی ، هزینه طلاق توافقی ، شرایط و مدارک طلاق توافقی می توانید از مشاوره وکلای ما به صورت رایگان (تلفنی) و یا ثبت سئوال در سایت ما بهره مند شوید.


ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره