صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی

در قوانین موضوعه و احراز مالکیت بایستی حدود و ثغور اربعه هر ملک تعیین و مشخص شود که عبارت از مشاعات و متعلقات هر ملک است که در این راستا افرازنامه و بنچاق و سند مالکیت رسمی و حتی در معاملات می بایست متراژ و مساحت و هریک از ابعاد ملک که مشهول شرق و غرب و شمال و جنوب است و اشراف هر یک از آن حدود به سایر املاک یا اشجار یا اراضی و غیره مشخص شود.
گاه با زمینه مشارکت و تجمیع یک یا چند ملک دیگر و بلند مرتبه سازی اگرچه نسبیت زمین و مشخصات آن قبلاً تعیین شده است لکن با تجمیع و ایجاد آپارتمانها یا بخشهای دیگر تداخل مالکیت به وجود می آید و در قبال واگذاری زمین مالکیت قبل تحت الشعاع مستحدثات جدید واقع میشود که در این راستا برای قدرالسهم و مشخص شدن مالکیت هر شخص برحسب توافق یا سرمایه گذاری نیازمند به صورت جلسه تفکیکی است.
صورتجلسه (صورت مجلس تفکیکی) باید متناسب با شرایط و قبول طرفین و بر مبنای نقشه های اصولی است که از طرف مهندسین ناظر و تائیدیه های شهرداری بوده که براساس آنان اداره ثبت اسناد و املاک در اسناد مالکیت در ستون حدود و مشخصات و هم چنین بنچاق مبادرت به صدور سند می نماید.
گاه با توجه به کمیت یا کیفیت ساخت و سازها تعارض بین اشخاص به وجود می آید که در این راستا یا با تعیین قرعه کشی و یا با در نظر گرفتن حد نصاب و ارزش افزوده هر ملک نسبت به ملک دیگر این تفاوتها قابلیت حل و فصل داشته و چنانچه اختلافی احتمالی پیش آید بصورت مستند و مستدل قابلیت پیگیری در محاکم را خواهد داشت. لذا در کلام آخر صورتمجلس تفکیکی لازمه صدور سند مالکیت است.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

 


ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره