وکیل ملکی، وکالت امور ملکی


دعاوی ملکی عنوانی برای مجموعه ای از دعاوی حقوقی و کیفری است که به نوعی به موضوع مربوط می شوند. در این مجموعه موضوعات بسیار متنوعی یافت می شود. از موضوعات مثل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، خلع ید ، تقسیم و افراز املاک مشاع ، دستور فروش الزام به ایفای تعهد ، تخلیه و مطالبه اجور معوقه و سرقفلی و تجویز انتقال منافع و فسخ انواع مبایعه نامه و اعاده به وضع سابق گرفته تا دعاوی کیفری مثل فروش مال غیر، جعل سند، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، همه این موضوعات در دایره دعاوی ملکی و حوزه کاری یک وکیل ملکی می گیرند
در این قسمت تمامی موارد مربوط به وکیل امور ملکی را به صورت خلاصه برای شما توضیح میدهیم. برای اطلاعات بیشتر درباره هر یک از این موارد میتوانید به صفحه ی مربوطه مراجعه کنیدو همچنین برای گرفتن وکیل میتوانید همین حالا قرار ملاقات رزرو کنید.

خلع ید چیست؟
تصرف عدوانی چیست؟
دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی چه تفاوتی دارد؟
سرقفلی ملک چیست؟
اگر مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد می تواند مالک را ملزم به انتقال مغازه به مستاجر دیگری بکند؟
تفاوت تفکیک و افراز ملک مشاع چیست؟
دستور تخلیه در چه صورتی صادر می شود؟
آیا تخلیه قبل از اتمام موعد اجاره ممکن است؟
خریدار چگونه می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟

خلع ید چیست؟
چنانچه ملک مالکی (اعم از اراضی و انبیه) به هر دلیلی در تصرف شخص دیگری باشد و مالک راضـی به ادامـه تصرفات متصرف نباشد میتواند با تقدیم دادخواست خلع ید به مرجع قضائی درخواست اخراج متصرف از ملک خویش را بنماید
تصرف عدوانی چیست؟
دعاوی تصرف عدوانی عبارت اند از دعاوی شخصی که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول (املاک) را از تصرف او خارج کرده وحال شخص مالک بازگرداندن مال خود را درخواست می نماید

دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی چه تفاوتی دارد؟


1- در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمی باشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم می باشد.
2- هر دو دعوا قابلیت تجدیدنظر را دارند.
3- در خلع ید به موجب ماده 1 قانون اجرای احکام حتماً حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلافاصله قابل اجرا می باشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد.
4- کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند:
در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستأجر ، مباشر، خادم، رعیت، کارگر و هرکس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است می تواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید. در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی می تواند طرح دعوی نماید.
سرقفلی ملک چیست؟
سرقفلی در حقیـقت وجه و پـولی است که مستأجر برای مالکیت منافع یک مکان تجاری به مؤجر و مالک پرداخت میکند ولی همچنان مالکیت عین و ملک مکان تجاری متعلق به مؤجر و مالک باقی میماند و برای استفاده مستأجر از عین و ملک مکان تجاری قرارداد اجاره با مؤجر و مالک منعقد میشود و اجاره بها توسط مستأجر به مؤجر و مالک پرداخت میشود.

اگر مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد می تواند مالک را ملزم به انتقال مغازه به مستاجر دیگری بکند ?

مستأجر طبق قانون مالک و مستأجر سال 1376 چنین حقی را ندارد مگر اینکه مستأجر دارای حق سرقفلی نیز باشد و مالک از پرداخت سرقفلی اجتناب نماید و در صورتی که سرقفلی به مستأجر دیگر منتقل شود مالک ملزم به انتقال مغازه به مستأجر جدید است.

تفاوت تفکیک و افراز ملک مشاع چیست؟


در صورت عدم تراضی شرکاء بر تقسیم ملک، هرکدام از شرکاء می تواند درخواست افراز ملک مشاع را داشته باشد. لازم به ذکر است در صورتیکه جریان ثبتی ملک پایان یافته باشد درخواست افراز به اداره ثبت محل تقدیم می شود. ولیکن درخصوص تفکیک ملک لازم نیست ملک بصورت مشاعی باشد یعنی اینکه مالک ملک می تواند درخواست تفکیک ملک خود به قطعات مختلف را به اداره ثبت تقدیم نماید، همچنین در صورتیکه مالکین مشاعی بر تقسیم ملک ( اعم از عرصه یا اعیان) توافق داشته باشند می تواند درخواست تفکیک خود را به اداره ثبت تقدیم نمایند و نیازی به درخواست افراز نمی باشد.

دستور تخلیه در چه صورتی صادر می شود؟


در صورتی که بین مالک و مستأجر قرارداد اجاره ای منعقد شود و مدت قرارداد به اتمام برسد و مستأجر از تخلیه ملک امتناع ورزد مؤجر می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف با تودیع مبلغ قرض الحسنه (پول پیش) تقاضای صدور دستور تخلیه را بنماید که این دستور فوری و غیرقابل اعتراض می باشد.

آیا تخلیه قبل از اتمام موعد اجاره ممکن است؟

ار آنجایی که اجاره از عقود لازم میباشد و جز با تراضی طرفین و یا موارد قانونی که اجازه ی فسخ داده است که اثر فسخ تخلیه میباشد تخلیه قبل از اتمام موعد قرارداد امکان پذیر نمی باشد

خریدار چگونه می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟


در صورتیکه ملکی دارای سند رسمی باشد و فروشنده از تنظیم سند رسمی انتقال استنکاف ورزد، خریدار می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را به دادگاه تقدیم و دادگاه نیز فروشنده را به تنظیم سند محکوم می نماید و در صورتیکه فروشنده از اجرای رأی دادگاه نیز استنکاف ورزد نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر و نسبت به امضای اسناد بجای فروشنده اقدام می کند

الزام به اخذ پایان کار چه مراحلی دارد؟

در صورت تائید ساختمان توسط شهرداری ، در صورت نداشتن خلافی ، شهرداری یا سازمان متولی مورد نظر پایان کار شما را می دهد. با گرفتن
با گرفتن این مدک پایان عملیات ساختمانی شما تائید می شود.و این به این معناست که این ساختمان از نظر مقررات شهرسازی مورد تائید سازمان نظام مهندسی کشور می باشد و مورد تائید سازمان نظام مهندسی کشور و شهرداری می باشد
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره