حصر وراثت چیست؟

حصر وراثت چیست؟


هر وراثت یا به عبارتی (انحصار وراثت ) عبارتست از اینکه اگر فردی به هر جهت فوت کند ورثه ای از او باقی میماند که طبقات ارث خصوصاً قانون به تأسی از آیات 12 تا 16 و آیه مبارکه 175 از سوره نساء وراث را یکی بعد از دیگری تعریف نموده است که بحسب مورد رسالت بعدی یا تقسیم ماترک براساس آن صورت میگیرد.

دادخواست حصر وراثت چیست؟
چه کسانی حق اعتراض به درخواست حصر وراثت دارند؟
دعوی اعتراض به دادخواست حصر وراثت چگونه است؟
فرم گواهی انحصار وراثت چیست؟
ابطال گواهی انحصار وراثت چگونه است؟
اعتراض به گواهی انحصار وراثت چگونه است؟
هزینه های انحصار وراثت چگونه است؟
 

دادخواست حصر وراثت چیست؟

دادخواست حصر وراثت از طریق شوراهای حل اختلاف هر محل که متوفی در آن محل فوت نموده باشد با تهیه خلاصه فوت، شناسنامه، کارتهای ملی و اسناد و مدارکی که دلالت بر مالیت منقول و ................... باشد و تنظیم دادخواست به شورا صورت میگیرد. .

چه کسانی حق اعتراض به درخواست حصر وراثت دارند؟

کسانی حق اعتراض به دادخواست حصر و وراثت دارند که به نحوی از قلم افتاده باشند.

دعوی اعتراض به دادخواست حصر وراثت چگونه است؟


دعوی اعتراض به دادخواست حصر وراثت با مطلع شدن افراد معترض و یا درج در روزنامه های محلی و بعضاً کثیرالانتشار به شورای حل اختلاف همان محلی داده میشود که نسبت به صدور حصر وراثت بدون رعایت موازین قانونی و حذف نام بعضی از ورثه که عمداً یا سهواً از قلم افتاده باشند پذیرفته میشود و بازنگری میگردد که اگر عمداً نام یک یا چند نفر از ورثه حذف شده باشد قانونگذار مجازات و حبس برای فرد خاطی تعیین و لازم الاجرا دانسته است.

فرم گواهی انحصار وراثت چیست؟


راجع به فرم گواهی حصر وراثت در اختیار شورای حل اختلاف بوده و گواهی حصر وراثت فرم خاصی ندارد. بلکه در سربرگ تعیین شده توسط دادگستری اسامی ورثه با مشخصات آنان قید و به مهر و امضاء رئیس شعبه میرسد.

ابطال گواهی انحصار وراثت چگونه است؟


ابطال گواهی حصر وراثت زمانی صورت میگیرد که با توسل به جعل و خدعه و تقلب شخصی را که زنده است مرده قلمداد کنند یا نام دیگری را که سمت با متوفی را ندارند اضافه شود و یا اینکه نام اشخاصی که از قلم افتاده یا حذف نموده باشند در گواهی حصر وراثت قبلی رعایت نشده باشد.

اعتراض به گواهی انحصار وراثت چگونه است؟


اعتراض به گواهی حصر وراثت در سوالات شماره 3 و 4 و 6 بصورت واضح داده شده است.
(کسانی حق اعتراض به دادخواست حصر و وراثت دارند که به نحوی از قلم افتاده باشند. دعوی اعتراض به دادخواست حصر وراثت با مطلع شدن افراد معترض و یا درج در روزنامه های محلی و بعضاً کثیرالانتشار به شورای حل اختلاف همان محلی داده میشود که نسبت به صدور حصر وراثت بدون رعایت موازین قانونی و حذف نام بعضی از ورثه که عمداً یا سهواً از قلم افتاده باشند پذیرفته میشود و بازنگری میگردد که اگر عمداً نام یک یا چند نفر از ورثه حذف شده باشد قانونگذار مجازات و حبس برای فرد خاطی تعیین و لازم الاجرا دانسته است. ابطال گواهی حصر وراثت زمانی صورت میگیرد که با توسل به جعل و خدعه و تقلب شخصی را که زنده است مرده قلمداد کنند یا نام دیگری را که سمت با متوفی را ندارند اضافه شود و یا اینکه نام اشخاصی که از قلم افتاده یا حذف نموده باشند در گواهی حصر وراثت قبلی رعایت نشده باشد. )

هزینه های انحصار وراثت چگونه است؟


هزینه انحصار وراثت طبق جداولی است که از طریق امور مالیاتی قوه قضائیه و برحسب تعرفه ایکه راجع به حداقل و حداکثر میزان ماترک است تعیین میشود لکن بار مالی آنچنانی که برای استیفای حق و مطالبات از طریق محاکم حقوقی بعنوان هزینه دادرسی تعیین میگردد در شورای حل اختلاف برای صدور حصر وراثت وجد ندارد.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.


ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره