الزام به تنظیم سند رسمی


چنانچه در هنگام معامله (اعم از کلیه عقود و قراردادها) اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی و ابـنیه و همچـنین اموال منقول که دارای سند رسمی میباشند مانند اتومبیل، فروشنده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را بنام خریدار تنظیم نماید و از این تعهد سرباز زند، خریدار میتواند دادخواست الـزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده به مرجع قضایی مربوطه تسلیم نماید.
در این خصوص عناوین و مطالب مقرر دیگری مطرح میباشد که نیاز به توضیحات تخصصی دارد.

سوالات متداول الزام به تنطیم سند رسمی

خریدار چگونه می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟
در صورتیکه ملکی دارای سند رسمی باشد و فروشنده از تنظیم سند رسمی انتقال استنکاف ورزد، خریدار می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را به دادگاه تقدیم و دادگاه نیز فروشنده را به تنظیم سند محکوم می نماید و در صورتیکه فروشنده از اجرای رأی دادگاه نیز استنکاف ورزد نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر و نسبت به امضای اسناد بجای فروشنده اقدام می کند.
در قرارداد بیع، شرطی برای حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی آپارتمان قید نشده و تمامی ثمن پرداخت شده . آیا فروشنده وظیفه انتقال سند را دارد؟
بله. طبق ماده 225 قانون مدنی «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است» تکلیف به انتقال سند یا انجام معامله و پرداخت ثمن به وجود می آید. و ضرورتی ندارد که بایع و مشتری آن را در ضمن قرارداد شرط کرده باشند. در واقع به محض انجام معامله، مشتری ملزم به پرداخت ثمن به بایع و بایع نیز ملزم به تسلیم مبیع با تمام کیفیات از جمله انتقال سند مبیع به مشتری است. بنابراین مشتری می تواند الزام بایع را به انتقال سند بخواهد.
باسلام.یک آپارتمان وکالتی واقع در منطقه دلاوران مشهد را سال 95 خریداری کردیم-که در وکالت نامه قید شده شما مالک 60صدم از سه دانگ مشاع هستید-یعنی 2 سند 3دنگ 3دنگ دارد.مالک ساکن همان ساختمان بود که حال پس از فروش واحد خود-خریدار متوجه شده ملک بدهی دارد و کل 6 دانگ بازداشت است.سوال اینکه این بدهی اگر به شخص باشد با هر مبلغی مالکین الان باید بپردازند؟یا اینکه طلبکار میتواند خانه را به نفع خود مصادره کند؟
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما؛ بدیهی است ابتدا خرید وکالتی شما درخصوص یک واحد آپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ با وکالتنامه تفویضی به شما مغایرت دارد که در آن میزان مالکیت شما در صورت اعمال وکالت و رفع سایر مشکلات از جمله بدهی آپارتمان و بازداشت بودن آن، فقط به میزان 60 صدم درصد از یک دانگ تلقی میشود. فرض صحت وکالتنامه اگر بازداشت ملک موصوف قبل از بیع نامه شما بوده است (در فرض وجود بیع نامه) شما می توانید بیع را فسخ و نسبت به استرداد ثمن معامله اقدام نمائید. باتشکر، ره جویان عدالت
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره