طلاق توافقی


بسیاری از زوجین که جهت طلاق توافقی مراجعه می نمایند تفکرشان به این صورت است که زوجه باید تمام حق و حقوق خود را به زوج ببخشد، در صورتی که به این شکل نمی باشد و زوجه در صورت قبول زوج می تواند تمام حق و حقوق خود را مطالبه نماید. قبل از ثبت طلاق توافقی و ارجاع به شعبه دادگاه لازم است که زوجین توافقی بین اموری که ذیلاً به آنها می پردازیم توافق نمایند:
حضانت در طلاق توافقی چگونه است؟
طلاق توافقی در دوران عقد چگونه است؟
طلاق توافقی و مدت اعتبار رأی طلاق توافقی چگونه است؟
طلاق توافقی و اجرای صیغه طلاق چگونه است؟
طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟
طلاق توافقی بدون وکیل چگونه است؟
طلاق توافقی در محضر چگونه است؟

مهریه در طلاق توافقی

از حقوق مالی زوجه میباشد که زوجه می تواند تمام مهریه . خود را در قبال طلاق به زوج بذل بنماید (ببخشد) و یا می تواند طبق توافقی که با زوج دارند مقداری را بذل بنماید و الباقی را طبق توافق دریافت نماید یا کلاً مهریه خود را دریافت نماید در هر صورت باید بر سر این مسئله به توافق برسند ولی چنانچه بخواهند گواهی قطعیت دریافت نمایند و صیغه طلاق بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش شد جاری شود زوجه باید تعدادی از مهریه خود را بذل نماید که این مقدار می تواند ربع یک سکه طلای تمام بهار آزادی هم باشد.

نفقه در طلاق توافقی

نفقه اعم است از خوراک، پوشاک، مسکن که زوجین در طلاق توافقی باید بر سر نفقه حال، گذشته، آینده (دوران عده) به توافق برسند چنانچه با یکدیگر زندگی کرده باشند، می توانند توافقی بر سر نفقه بنمایند.

اجرت المثل در طلاق توافقی

اجرت المثل یعنی کارهایی که زوجه در منزل زوج به دستور وی و به قصد عدم تبرع (مجانی) انجام داده است مانند شیردادن بچه، که در این صورت می تواند از زوج مبلغی را به عنوان اجرت المثل دریافت نماید که این مبلغ سالیه حداقل 700 هزار تومان الی 1.000.000 میلیون تومان می باشد و اینکه چه موقع باید پرداخت شود باید در توافقات مشخص شود.

جهیزیه در طلاق توافقی

جهیزیه چنانچه زوجه دارای جهیزیه باشد زوجین مکلف به توافق بر استرداد آن به زوجه و یا عدم استرداد آن هستند و طبق توافقاتی زمانی از طرف زوجین مشخص می شود که این زمان حتی می تواند بعد از اجرای صیغه طلاق باشد که زوجه به محل زندگی مشترک مراجعه نماید و جهیزیه به هر مکان که بخواهد انتقال بدهد.

حضانت در طلاق توافقی چگونه است؟
در طلاق توافقی چنانچه زوجین دارای فرزند مشترک باشند باید حضانت فرزند مشخص شود که با زوج است یا زوجه در صورتی که حضانت به هر یک از آنها برسد حق ملاقات برای دیگری محفوظ است که باید ساعت و روز محل تحویل و محل دریافت آن توافقات مشخص شود و فرزند مشترک در صورتی که حضانتش با زوجه باشد باید نفقه ای که از طرف زوج پرداخت می شود در توافقات مشخص شود. در کل موارد فوق الذکر باید در طلاق توافقی مشخص شود درصورتی که بین زوجین موارد دیگری باشد زوجین می توانند در مورد آن در توافقات خود بیاورند و در صورت درخواست آنها دادگاه در حکم آن ذکر می نماید ولی الزامی نمی باشد اما در موارد بالا زوجین باید توافقات خود را در دادگاه اعلام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید

مدارک لازم برای طلاق توافقی چیست؟


زمانی که زوجین بخواهند درخواست طلاق توافقی را به دادگاه ارائه بدهند مدارکی به شرح ذیل برای ثبت آن نیاز است:
1- شناسنامه زوجین
2- کارت ملی زوجین
3- اصل عقدنامه در صورتی که در دسترس نباشد یا مفقود شده باشد هر یک از زوجین یا وکلای آنها می توانند با مراجعه به دفترخانه ای که عقد در آن صورت گرفته مراجعه نمایند و تقاضای رونوشت نمایند.

طلاق توافقی در دوران عقد چگونه است؟


در موارد بسیار محدودی زوجین پس از عقد ازدواج بنا به دلایلی تصمیم بر جدایی از نوع توافقی می گیرند. در این نوع از طلاق توافقی تنها تفاوتی که با سایر موارد طلاق توافقی دارد در این است که زوجه جهت معاینه پرده بکارت به پزشکی قانونی معرفی می شود البته این امر مهم در صورتی انجام می شود که زوجین تقاضای این معاینه را از دادگاه بنمایند. در غیر این صورت و عدم درخواست زوجین مانع از این کار می باشد و دادگاه صرف ادعای زوجین گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید در واقع دادگاه همه زوجین را به پزشکی قانونی معرفی نماید تنها در صورت ادعای بر باکاره بودن زوجه به پزشکی قانونی معرفی می شود و این امر هم برای این است که در صورتی که بر تشخیص پزشکی قانونی زوجه باکره باشد با توجه به درخواستی که زوجین از دادگاه می نمایند دادگاه نامه ای به اداره ثبت احوال صادر می نماید و دستوری مبنی بر خذف نام زوجین از شناسنامه های آنها را صادر می نماید یعنی اسم زوج از شناسنامه زوجه حذف می شود و اسم زوجه از شناسنامه زوج حذف می شود در غیر اینصورت و برخی موارد دیگر امکان حذف نام زوجین از شناسنامه ها وجود ندارد در سایر موارد در توافقی با توجه به رویه قضایی در دادگاه بعضی از مجتمع های قضایی بدواً قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش گواهی عدم بارداری و برخی بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش این درخواست را به دفترخانه ازدواج و طلاق جهت ثبت واقعه طلاق می سپارند.

هزینه های طلاق توافقی و میزان حق الوکاله چگونه است؟


هزینه در طلاق توافقی متفاوت می باشد و حق الوکاله های متفاوتی از سوی برخی وکلا اعلام می شود و این مبلغ شامل کلیه هزینه های ثبت دادخواست و داوری و مشاوره در دادگاه می باشد و در صورتی که زوجین بخواهند هر دو می توانند وکیل اخذ نمایند و بدون اینکه خودشان در دادگاه و دفترخانه طلاق حاضر شود مراحل طلاق توافقی انجام می شود .

طلاق توافقی و مدت اعتبار رأی طلاق توافقی چگونه است؟


بعد از صدور رأی طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش) و پس از دریافت گواهی قطعیت از شعبه ظرف مدت 3 ماه از تاریخ قطعی شدن گواهی قطعیت مهلت دارند تا جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه طلاق مراجعه نمایند. در صورتی که بنا به هر دلیل زوجین جهت اجرای صیغه طلاق در این زمان مراجعه ننمایند رأی طلاق توافقی از درجه اعتبار ساقط است و به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد و حتی با توافق یکدیگر هم نمی توانند آن را تمدید کنند و در این مرحله هم توافق لازم است چنانچه بعد از صدور رأی طلاق توافقی هر یک از زوجین از ثبت آن منصرف شود طرف دیگر نمی تواند آن را از طریق دادگاه الزام کند و باید زوجین یا وکلای آن ها مراجعه نمایند.

طلاق توافقی و اجرای صیغه طلاق چگونه است؟


آخرین مرحلة طلاق توافقی اجرای صیغه طلاق می باشد در واقع زوجین در تمام مراحل طلاق توافقی باید با یکدیگر توافق داشته باشند در این مرحله با توجه به توافقاتی که از بدو درخواست بین زوجین انجام شده حال به صورت دادنامه (رأی دادگاه) درآمده است دفترخانه در صورتی که گواهی عدم امکان سازش قطعی شده باشد و این قطعیت به گواهی شعبه صادرکننده رأی رسیده شده باشد آن را اجرا می نماید. دفترخانه پس از روئیت حکم دادگاه و گواهی قطعیت و در صورتی که در دادگاه گواهی عدم بارداری از زوجه درخواست نشده باشد و این امر را به دفترخانه سپرده باشد از زوجه تقاضای گواهی عدم بارداری می نماید و در صورتی که تمام شرایط از جمله اینکه زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق در دوران قاعدگی نباشد و تمام توافقات فی مابین مهیا باشد اقدام به جاری نمودن صیغه طلاق می نماید در صورتی که زوجین یا هریک از آنها به تنهایی نخواهند می تواند وکالت به وکیل خود بدهند که صیغه طلاق را برای آنها جاری شود و حتی دفاتر طلاق را از طرف زوجین امضاء بنماید حتی صیغه طلاق برای وکیل زوجین جاری می شود بدون اینکه زوجین حضور داشته باشند و هیچ ایراد شرعی و قانونی ندارد. در صورتی که زوجه در دوران قاعدگی باشد ثبت طلاق مانعی ندارد طلاق از طرف دفترخانه ثبت می شود ولی خطبه طلاق بعد از اتمام دوران قاعدگی انجام می شود.
جهت نمایش نمونه توافقنامه طلاق توافقی کلیک کنید

مراحل طلاق توافقی

طلاق توافقی در دفتر وکالت ره جویان عدالت توسط وکیل طلاق طی مراحل ذیل صورت می پذیرد:
1- زوجین با مراجعه به دفتر و اخذ مشاوره و آشنایی با حق و حقوق قانونی قابل مطالبه خود از وکلای پایه یک دادگستری اقدام به تنظیم توافقنامه درخصوص کلیه مسائل مربوط به زندگی مشترک اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل ، حضانت فرزند مشترک ، نفقه فرزند مشترک ، نفقه ایام عده زوجه و... تعیین تکلیف می نمایند.
2- در مرحله بعد وکلا با مراجعه به دفاتر رسمی خدمات الکترونیک قضایی پس از واریز هزینه دادرسی و بعد از انجام امر مشاوره و طی مراحل داوری در دادگاه اقدام به ثبت دادخواست و ضمائم آن می نمایند.
3- وکلای زوجین بعد از دریافت پیامک تعیین شعبه از سامانه قوه قضائیه به شعبه مراجعه می نمایند و بعد از تعیین وقت رسیدگی، در جلسه حاضر می شوند و با توجه به توافقات زوجین، گواهی عدم امکان سازش زوجین را دریافت می نمایند.
4- در مرحله آخر وکلای زوجین به دفتر رسمی ثبت طلاق مراجعه می نمایند و با ارائه ی گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه خانواده و شناسنامه زوجین و عقدنامه، درخواست اجرای صیغه طلاق از سردفتر می نمایند که پس از اجرای صیغه طلاق ، یک جلد طلاق نامه و یک نسخه رونوشت آن اخذ و به زوجین تحویل می شود.


طلاق توافقی خارج از کشور چگونه است؟


در بسیاری از موارد مشاهده گردیده که زوجین در خارج از ایران سکونت دارند و تقاضای طلاق توافقی را دارند در این صورت در هرکشوری که ساکن هستند با مراجعه به کنسول گری می توانند وکالتنامه ای به نام هر یک از اقوام خود یا در صورتی که نمی خواهند اقوام در جریان باشند با تماس با دفتر وکالت ره جویان عدالت مستقیم به نام وکلای ره جویان عدالت وکالتنامه ای با حدود و اختیارات کامل که از سوی وکلای ما ارائه می شود تفویض نمایند و به همراه کارت ملی و شناسنامه و وکالتنامه به دفتر ما ارسال نمایند تا بدون حضور آنها حتی برای ثبت صیغه طلاق این امر انجام شود.
جهت نمایش نمونه رای طلاق توافقی کلیک کنید

طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟

پروسه طلاق توافقی از لحظه دریافت کلیه مدارک یک هفته الی ده روز کاری زمان میبرد.

طلاق توافقی بدون وکیل چگونه است؟

با حضور زوجین در دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست طلاق توافقی و سپس مراجعه به دادگاه و شعبه مرجوع علیه و حسب دستور مقام محترم قضایی ابتدا به ساکن ، زوجه با اخذ نامه از شعبه به آزمایشگاه جهت انجام تست بارداری مراجعه می نمایند و همچنین با اخذ نامه ای دیگر زوجین به اتفاق به قسمت داوری مراجعه و نظریه داوری و آزمایشگاه را همزمان به شعبه تحویل می نمایند و سپس پرونده معّد صدور رأی خواهد بود

طلاق توافقی در محضر چگونه است؟

جهت انجام طلاق حتی بصورت توافقی امکان مراجعه مستقیم به دفاتر طلاق وجود نداشته و طرفین میبایست بدواً به دادگاه مراجعه و نسبت به اخذ حکم اقدام نمایند.

مزایای انجام طلاق توافقی توسطوکیل خوب :

1- عدم نیاز به حضور زوجین در دادگاه
2- تسریع در انجام امر طلاق
3- عدم نیاز به حضور زوجین در جلسات مختلف مشاوره و داوری و شرکت کردن وکیل طلاق توافقی به جای آنها

روند روبه رشد طلاق توافقی در ایران :

یکی از عوامل این قضیه را می توان افزایش زنان مستقل در جامعه ایرانی دانست که دلیل این امر را می توان شرکت این دسته زنان در فعالیت های شغلی ، اقتصادی و اجتماعی و ... دانست که باعث قدرت آنها شده و آنان را از حمایت های مالی مردان بی نیاز می کند.
در نتیجه آنان به خاطر رهایی از مشکلات زناشویی تقاضای طلاق توافقی می کنند. در واقع این گونه زنان با آن دسته از زنانی که بصورت سنتی ازدواج کرده و پس از مدتی در زندگی زناشویی به مشکل می خورند و به ناچار این مشکلات را تحمل می کنند فرق دارند.
زنان مستقل با بوجود آمدن مشکلات در زندگی زناشویی خود با پیشنهاد طلاق توافقی خود را از قید مردان خود رها می کنند.

وکیل طلاق توافقی

گروه وکلای ره جویان عدالت با بیش از بیست و شش سال سابقه از گروهی از وکلای متخصص و حرفه ای تشکیل شده است . با بهره گیری از وکیل طلاق توافقی از دپارتمان خانواده این گروه می توانید طلاق توافقی خود را در کوتاهترین زمان ممکن بگیرید

در چه زمانی اقدام کردن برای طلاق توافقی مناسب است؟

هر زمانی که طرفین تصمیم قاطع بر این امر داشته باشند یعنی بر سر نفقه ، مهریه و اجرت المثل توافق کرده باشند ، امکانپذیر می باشد و لیکن اجرای صیغة طلاق نبایستی در ایام عادت زنانگی صورت پذیرد.

طلاق توافقی و مهریه

با توجه به اینکه نوع طلاق توافقی ، طلاق خلع می باشد ، زن باید مقداری از مهریه یا تمام آن را (بنابر توافق طرفین) بذل نماید و نحوه پرداخت مابقی مهریه نیز با توجه به توافق طرفین تعیین می شود.

طلاق توافقی و حضانت فرزند

قانون حضانت فرزند تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر می باشد ولیکن در طلاق توافقی طرفین می توانند به نحو دیگری در این خصوص و همچنین در خصوص ملاقات فرزند توافق نمایند.لازم به ذکر است اولاد تا زمان بلوغ شرعی تحت حضانت والدین می باشد و پس از آن خود حق دارند که انتخاب نمایند با پدر و یا مادر خود زندگی کنند. همچنین حضانت صرفا سرپرستی فرزند بوده و جدای از ولایت می باشد و کلیه اقدامات حقوقی اولاد باید با موافقت ولی (پدر) صورت پذیرد.

نگهداری فرزندان در طلاق توافقی

در طلاق توافقی بایستی تکلیف سرپرستی و نگهداری فرزندان مشترک معین شود . طبق قانون حضانت فرزندان مشترک با مادر می باشد و بعد از آن پدر که در طلاق توافقی می تواند طبق توافق زوجین صورت پذیرد

وضعیت باردار بودن زن در طلاق توافقی

در صورتی که زوجه در زمان اجرای صیغه طلاق باردار باشد، نفقه ایام عده به عهده زوج می باشد.

من ایران نیستم چگونه می توانم هزینه های طلاق توافقی را پرداخت کنم؟

گروه وکلای ره جویان عدالت امکان دریافت پول از طریق حساب های دلاری و یورویی را دارد از طریق تماس با دفتر ما می توانید شماره های حساب های ما را دریافت کنید.

چه کسی برای انجام فرآیند طلاق توافقی مناسب تر است؟

وکلای پایه یک ره جویان عدالت آماده ارائه خدمات قضایی برای مراجعین محترم در کمترین زمان و با کمترین هزینه هستند.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

جهت ثبت پرسش جدید کلیک کنید

سوالات متداول طلاق توافقی

ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره