طلاق توافقی و توافقات زوجین


بسیاری از زوجین که جهت طلاق توافقی مراجعه می نمایند تفکرشان به این صورت است که زوجه باید تمام حق و حقوق خود را به زوج ببخشد، در صورتی که به این شکل نمی باشد و زوجه در صورت قبول زوج می تواند تمام حق و حقوق خود را مطالبه نماید. قبل از ثبت طلاق توافقی و ارجاع به شعبه دادگاه لازم است که زوجین توافقی بین اموری که ذیلاً به آنها می پردازیم توافق نمایند:
چنانچه طرفین اقدام به گرفتن وکیل بنمایند این امر 3 الی 5 روزکاری زمان می برد تا دریافت حکم از دادگاه انجام شود.
1- مهریه: از حقوق مالی زوجه میباشد که زوجه می تواند تمام مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل بنماید (ببخشد) و یا می تواند طبق توافقی که با زوج دارند مقداری را بذل بنماید و الباقی را طبق توافق دریافت نماید یا کلاً مهریه خود را دریافت نماید در هر صورت باید بر سر این مسئله به توافق برسند ولی چنانچه بخواهند گواهی قطعیت دریافت نمایند و صیغه طلاق بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش شد جاری شود زوجه باید تعدادی از مهریه خود را بذل نماید که این مقدار می تواند ربع یک سکه طلای تمام بهار آزادی هم باشد.
2- نفقه: نفقه اعم است از خوراک، پوشاک، مسکن که زوجین در طلاق توافقی باید بر سر نفقه حال، گذشته، آینده (دوران عده) به توافق برسند چنانچه با یکدیگر زندگی کرده باشند، می-توانند توافقی بر سر نفقه بنمایند.
3- اجرت المثل: اجرت المثل یعنی کارهایی که زوجه در منزل زوج به دستور وی و به قصد عدم تبرع (مجانی) انجام داده است مانند شیردادن بچه، که در این صورت می تواند از زوج مبلغی را به عنوان اجرت المثل دریافت نماید که این مبلغ سالیه حداقل 700 هزار تومان الی 1.000.000 میلیون تومان می باشد و اینکه چه موقع باید پرداخت شود باید در توافقات مشخص شود.
4- جهیزیه: چنانچه زوجه دارای جهیزیه باشد زوجین مکلف به توافق بر استرداد آن به زوجه و یا عدم استرداد آن هستند و طبق توافقاتی زمانی از طرف زوجین مشخص می شود که این زمان حتی می تواند بعد از اجرای صیغه طلاق باشد که زوجه به محل زندگی مشترک مراجعه نماید و جهیزیه را به هر مکان که بخواهد انتقال بدهد.
حضانت: در طلاق توافقی چنانچه زوجین دارای فرزند مشترک باشند باید حضانت فرزند مشترک مشخص شود که با زوج است یا زوجه در صورتی که حضانت به هر یک از آنها برسد حق ملاقات برای دیگری محفوظ است که باید ساعت و روز محل تحویل و محل دریافت آن توافقات مشخص شود و فرزند مشترک در صورتی که حضانتش با زوجه باشد باید نفقه ای که از طرف زوج پرداخت می شود در توافقات مشخص شود. در کل موارد فوق الذکر باید در طلاق توافقی مشخص شود درصورتی که بین زوجین موارد دیگری باشد زوجین می توانند در مورد آن در توافقات خود بیاورند و در صورت درخواست آنها دادگاه در حکم آن ذکر می نماید ولی الزامی نمی باشد اما در موارد بالا زوجین باید توافقات خود را در دادگاه اعلام نمایند.

مدارک لازم برای طلاق توافقی :


زمانی که زوجین بخواهند درخواست طلاق توافقی را به دادگاه ارائه بدهند مدارکی به شرح ذیل برای ثبت آن نیاز است:
1- شناسنامه زوجین
2- کارت ملی زوجین
3- اصل عقدنامه در صورتی که در دسترس نباشد یا مفقود شده باشد هر یک از زوجین یا وکلای آنها می توانند با مراجعه به دفترخانه ای که عقد در آن صورت گرفته مراجعه نمایند و تقاضای رونوشت نمایند.

طلاق توافقی در دوران عقد و مراحل آن:


در موارد بسیار محدودی زوجین پس از عقد ازدواج بنا به دلایلی تصمیم بر جدایی از نوع توافقی می گیرند. در این نوع از طلاق توافقی تنها تفاوتی که با سایر موارد طلاق توافقی دارد در این است که زوجه جهت معاینه پرده بکارت به پزشکی قانونی معرفی می شود البته این امر مهم در صورتی انجام می شود که زوجین تقاضای این معاینه را از دادگاه بنمایند. در غیر این صورت و عدم درخواست زوجین مانع از این کار می باشد و دادگاه صرف ادعای زوجین گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید در واقع دادگاه همه زوجین را به پزشکی قانونی معرفی نماید تنها در صورت ادعای بر باکاره بودن زوجه به پزشکی قانونی معرفی می شود و این امر هم برای این است که در صورتی که بر تشخیص پزشکی قانونی زوجه باکره باشد با توجه به درخواستی که زوجین از دادگاه می نمایند دادگاه نامه ای به اداره ثبت احوال صادر می نماید و دستوری مبنی بر خذف نام زوجین از شناسنامه های آنها را صادر می نماید یعنی اسم زوج از شناسنامه زوجه حذف می شود و اسم زوجه از شناسنامه زوج حذف می شود در غیر اینصورت و برخی موارد دیگر امکان حذف نام زوجین از شناسنامه ها وجود ندارد در سایر موارد در طلاق توافقی با توجه به رویه قضایی در دادگاه بعضی از مجتمع های قضایی بدواً قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش گواهی عدم بارداری و برخی بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش این درخواست را به دفترخانه ازدواج و طلاق جهت ثبت واقعه طلاق می سپارند.

هزینه های طلاق توافقی و میزان حق الوکاله:


هزینه در طلاق توافقی متفاوت می باشد و حق الوکاله های متفاوتی از سوی برخی وکلا اعلام می شود. حق الوکاله طلاق توافقی در ره-جویان عدالت برای هر نفر یک میلیون تومان می باشد و این مبلغ شامل کلیه هزینه های ثبت دادخواست و داوری و مشاوره در دادگاه می باشد و در صورتی که زوجین بخواهند هر دو می توانند وکیل اخذ نمایند و بدون اینکه خودشان در دادگاه و دفترخانه طلاق حاضر شود مراحل طلاق توافقی انجام می شود هزینه برای زوجین که 2 وکیل برای این امر اخذ نمایند مبلغ دو میلیون تومان می باشد.

طلاق توافقی و مدت اعتبار رأی طلاق توافقی:


بعد از صدور رأی طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش) و پس از دریافت گواهی قطعیت از شعبه ظرف مدت 3 ماه از تاریخ قطعی شدن گواهی قطعیت مهلت دارند تا جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه طلاق مراجعه نمایند. در صورتی که بنا به هر دلیل زوجین جهت اجرای صیغه طلاق در این زمان مراجعه ننمایند رأی طلاق توافقی از درجه اعتبار ساقط است و به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد و حتی با توافق یکدیگر هم نمی توانند آن را تمدید کنند و در این مرحله هم توافق لازم است چنانچه بعد از صدور رأی طلاق توافقی هر یک از زوجین از ثبت آن منصرف شود طرف دیگر نمی تواند آن را از طریق دادگاه الزام کند و باید زوجین یا وکلای آن ها مراجعه نمایند.

طلاق توافقی و اجرای صیغه طلاق:


آخرین مرحلة طلاق توافقی اجرای صیغه طلاق می باشد در واقع زوجین در تمام مراحل طلاق توافقی باید با یکدیگر توافق داشته باشند در این مرحله با توجه به توافقاتی که از بدو درخواست بین زوجین انجام شده حال به صورت دادنامه (رأی دادگاه) درآمده است دفترخانه در صورتی که گواهی عدم امکان سازش قطعی شده باشد و این قطعیت به گواهی شعبه صادرکننده رأی رسیده شده باشد آن را اجرا می نماید. دفترخانه پس از روئیت حکم دادگاه و گواهی قطعیت و در صورتی که در دادگاه گواهی عدم بارداری از زوجه درخواست نشده باشد و این امر را به دفترخانه سپرده باشد از زوجه تقاضای گواهی عدم بارداری می نماید و در صورتی که تمام شرایط از جمله اینکه زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق در دوران قاعدگی نباشد و تمام توافقات فی مابین مهیا باشد اقدام به جاری نمودن صیغه طلاق می نماید در صورتی که زوجین یا هریک از آنها به تنهایی نخواهند می تواند وکالت به وکیل خود بدهند که صیغه طلاق را برای آنها جاری شود و حتی دفاتر طلاق را از طرف زوجین امضاء بنماید حتی صیغه طلاق برای وکیل زوجین جاری می شود بدون اینکه زوجین حضور داشته باشند و هیچ ایراد شرعی و قانونی ندارد. در صورتی که زوجه در دوران قاعدگی باشد ثبت طلاق مانعی ندارد طلاق از طرف دفترخانه ثبت می شود ولی خطبه طلاق بعد از اتمام دوران قاعدگی انجام می شود.
جهت نمایش نمونه توافقنامه طلاق توافقی کلیک کنید

طلاق توافقی ویژه ساکنین خارج از ایران:


در بسیاری از موارد مشاهده گردیده که زوجین در خارج از ایران سکونت دارند و تقاضای طلاق توافقی را دارند در این صورت در هرکشوری که ساکن هستند با مراجعه به کنسول گری می توانند وکالتنامه ای به نام هر یک از اقوام خود یا در صورتی که نمی خواهند اقوام در جریان باشند با تماس با دفتر وکالت ره جویان عدالت مستقیم به نام وکلای ره جویان عدالت وکالتنامه ای با حدود و اختیارات کامل که از سوی وکلای ما ارائه می شود تفویض نمایند و به همراه کارت ملی و شناسنامه و وکالتنامه به دفتر ما ارسال نمایند تا بدون حضور آنها حتی برای ثبت صیغه طلاق این امر انجام شود.
جهت نمایش نمونه رای طلاق توافقی کلیک کنید

پروسه طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟


پروسه طلاق توافقی از لحظه دریافت کلیه مدارک یک هفته الی ده روز کاری زمان میبرد.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

سوالات متداول طلاق توافقی

آیا بعد از انجام طلاق توافقی زن و مرد می توانند به یکدیگر رجوع نمایند؟
اگر زن به مهریه ای که در قبال طلاق نباشد رجوع کند مرد می تواند به زن رجوع کند و رجوع به ازدواج راه دیگری ندارد.
در طلاق توافقی زن و مرد در مورد چه چیزهایی باید توافق کنند؟
تمامی حق و حقوق زن اعم از مهریه ، نفقه، اجرت المثل ، حضانت فرزند، نحوه ملاقات فرزند مشترک و محل ملاقات باید به صورت دقیق مشخص شود.
مدت زمان اعتبار گواهی عدم امکان سازش چقدر می باشد؟
بعد از صادر شدن گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن تا سه ماه مهلت دارند تا جهت صیغه طلاق اقدام نمایند، در غیر اینصورت گواهی صادره باطل است.
مدت زمان عده در طلاق توافقی چقدر می باشد؟
در صورتیکه زوجه باکره باشد عده نخواهد داشت. اگر باکره نباشد زمان عده 3 ماه و ده روز است.
مدارک لازم برای طلاق توافقی چیست؟
1- اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین 2- اصل سند نکاحیه (در صورت نبودن اصل رونوشت آن از دفترخانه محل انعقاد دریافت شود) 3- حضور طرفین
در طلاق توافقی چطور می توانیم مرد (زوج) را برای آمدن به محضر مجبور کنیم؟
پس از صدور حکم طلاق توافقی، شوهر (زوج) هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد؛ برای حل این مشکل بهترین راهکار این است که طرفین الزام رفتن به محضر را نیز جزئی از تعهدات خود در دادخواست ذکر کنند.
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره