تخلیه ملک مسکونی و تجاری


امـاکن مسکونـی و تجـاری که قرارداد اجاره آنها در حاکمیت قانـون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 میباشد و شرایط اجارهنامه کتبی آنها با قانون فوق تطبیق میکند تخلیه آنها در کمترین زمان ممکن در شوراهای حل اختلاف امکانپذیر میباشد و در این مورد مالک اماکن تجاری و مسکونـی با تـقدیم دادخـواست به شوراهای حل اخـتلاف میتوانند درخواست تخلیه نمایند.
در این مورد باید مالک ودیعه مذکور در اجارهـنامه را با دستور شورای حل اختلاف در صندوق شورا تودیع نموده تا دستور تخلیه صادر و به اجرا گذاشته شود.
در این خصوص عناوینی چون حکم تخلـیه و یا اختلاف در سرقفـلی اماکن تجاری و یا تخلیه اماکن تجـاری قبل از قـانون سال 1376 مطرح میباشد که نیاز به توضیحات تخصصی دارد.

سوالات متداول تخلیه املاک

دستور تخلیه در چه صورتی صادر می شود؟
در صورتی که بین مالک و مستأجر قرارداد اجاره ای منعقد شود و مدت قرارداد به اتمام برسد و مستأجر از تخلیه ملک امتناع ورزد مؤجر می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف با تودیع مبلغ قرض الحسنه (پول پیش) تقاضای صدور دستور تخلیه را بنماید که این دستور فوری و غیرقابل اعتراض می باشد.
اگر مستأجر در طی دوران استفاده از عین مستأجره اجاره بها پرداخت نکند مالک چه کار باید بکند؟
مالک می تواند تقاضای مطالبه اجاره عقب افتاده را از دادگاه یا شورای حل اختلاف بنماید و باید دادخواست مطالبه اجور معوقه را تقدیم مراجعه ذیصلاح بنماید و یا اینکه جهت فسخ اجاره اقدام کند.
آیا بدون داشتن سند رسمی می شود دستور تخلیه گرفت؟
خیر ، برای ارائه دادخواست دستور تخلیه ارائه اصل سند مالکیت الزامی است.
در صورتی که مستأجر ملک را تخلیه نکند می شود دعوی کیفری بر علیه او طرح کرد؟
خیر، درصورتی که مستأجر ملک را تخلیه نکند نمی توان برعلیه او شکایت کیفری طرح کرد و باید دادخواست حقوقی تقدیم شورای حل اختلاف شود.
برای تخلیه ملک که مستأجر از تخلیه امتناع می کند چه مدارکی لازم است؟
شناسنامه - کارت ملی- قرارداد اجاره (اصل) - سند مالکیت (اصل)
صدور دستور تخلیه چه مدت زمان می برد؟
دستور تخلیه از اموری است که رسیدگی به آن خارج از نوبت است و در وقت فوق العاده رسیدگی می شود.
تخلیه اماکن دارای حق کسب و پیشه در قانون مؤجر و مستأجر مصوب سال 56 در چه مواردی ممکن است؟
طبق ماده 14 در قانون مؤجر و مستأجر مصوب سال 56 موردی که مستأجر بدون داشتن حق انتقال مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار کند؛ در صورت احتیاج مالک وقتی ملک در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد؛ وقتی از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده شود، مستأجر شغل خود را تغییر دهد مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد ، هنگامی که مستأجر از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری کند.
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره