شهادت کذب

اگر گواهی دروغی توسط شاهد نزد مقامات رسمی در دادگاه عنوان شود طبق قانون مجازات به 3 ماه و 1 روز تا 2 سال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
از آثار شهادت دروغ، بطلان حکم است و هر حکمی طبق- ماده 649- هرکس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

سوالات متداول شهادت کذب

در کدام دعاوی اگر کسی که قسم متوجه او شده قسم دروغ یاد کند، به مجازات حبس محکوم می شود؟
در دعوای حقوقی یا جزایی.
طبق قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)، شهادت دروغ در چه مواردی جرم است؟
شهادت دروغ در دادگاه و نزد مقامات رسمی جرم تلقی می گردد.
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره