اجرت المثل ایام زوجیت

تبصره ماده 336 از قانون مدنی مقرر میدارد: ((چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهدة وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل تعلق می گیرد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید))
شرایط دریافت اجرت المثل چیست؟
نحوه ی محاسبه ی اجرت المثل چگونه است؟
طلاق و شرایط پرداخت اجرت المثل چگونه است؟
اجرت المثل بعد از فوت شوهر چگونه است؟
شرایط دریافت اجرت المثل چگونه است؟
اجرت المثل قبل از طلاق چگونه است؟
نحله چیست؟
چه زمانی نحله به جای اجرت المثل پرداخت می شود؟
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با تقدیم دادخواست از جانب زوجه به دادگاه خانواده بعمل میآید. همچنین زمانی که پروندهای به خواسته طلاق در دادگاه مطرح باشد؛ دادگاه ضمن رأی خود باید تکلیف اجرت المثل ایام زوجیت را تعیین نماید. .
درخصوص اجرت المثل توجه به نکات ذیل ضروری است:
الزام به پرداخت اجرت المثل ویژه ی کارهایی است که قانونی و مشروع باشد.
قصد تبرع (برای رضای خدا کارکردن) باید اثبات شود؛ یعنی اگر زوج دلیلی بیاورد یا شواهد و قرائنی باشد که زوجه از ابتدا قصد دریافت اجرت المثل نداشته است، زوجه مستحق دریافت اجرت المثل نمیباشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید

بر مبنای رویه دادگاهها تعیین اجرت المثل به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشود.


شرایط دریافت اجرت المثل چیست؟

اجرت المثل نه تنها به زنانی که در کابین شوهر از ابتداء تا زمان طلاق یا توافق زوجین بر مبنای طول مدت زندگی با نظر کارشناس (یا توافق زوجین) محاسبه میشود بلکه طبق مواد 336 و 337 قانون مدنی به سایر موارد مالی نیز تعلق میگیرد. که با زبان ساده میتوان گفت اجرت المثل وجهی است که بابت کارهائیکه به عهده زن نبوده. و با درخواست شوهر (زوج) انجام شده است اطلاق میگردد.


نحوه ی محاسبه ی اجرت المثل چگونه است؟

معمولاً اجرت المثل در زمانی به زوجه تعلق میگیرد که طلاق جاری شود زیرا در رسیدگی هائیکه توسط دادگاهها بعمل آمده است بعضاً تحت این عنوان اگر اجرت المثل زوجه در حین ادامه زندگی محاسبه و از زوج وصول شود. ممکن است تحولاتی در وضعیت زندگی و اموال زوج حاصل شود که این قضیه میتواند در روند دریافت اجرت المثل مؤثر باشد. .


طلاق و شرایط پرداخت اجرت المثل چگونه است؟

محاسبه اجرت المثل بر مبنای سنوات زندگی زناشوئی است و نحوه محاسبه آن اگر توافقی بین زوجین نباشد. توسط کارشناس با بررسی اموال منقول و غیرمنقول زوج تعیین میشود و معمولاً عرف جاری حداقل از مبلغ هشتصد هزار تومان شروع میشود تا اکتساب میزان ثروت زوج و گاه بصورت عدم ملائت زوج دادگاه مخیرات ترتیب دیگری اتخاذ کند.


اجرت المثل بعد از فوت شوهر چگونه است؟

اگر چه طبق مواد 336 و 337 قانون مدنی اجرت المثل تعریف و قابلیت وصول دارد و صراحت ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی میگوید. هرگاه دین یا حقی به عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است لذا منوط به ماترک و تعداد ورثه دارد که فرضاً اگر مهریه و اجرت المثل یکجا مطالبه شود و از ماترک حتی برای افراد صغیر چیزی باقی نماند قانونگذار اختیارات لازم را برای اتخاذ تصمیم در اینگونه موارد به قاضی تفویض نموده است.


شرایط دریافت اجرت المثل چگونه است؟

شرایط دریافت اجرت المثل همانست که قبلاً بصورت جامع و دقیق در پاسخ سوالات قبلی مطرح شده و اشاره بعدی تکرار مکررات است.


دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت چگونه است؟

دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت اگرچه هرگونه دادخواستی با فرمهای از پیش تنظیم شده که بوسیله قوه قضائیه در دسترس عموم قرار گرفته است مراجع به دعاوی حقوقی از جمله اجرت المثل بمثابه سایر دادخواستها میباشد لذا تا سقف 20 میلیون تومان از طریق شورای حل اختلاف و سپس بعد از 20 میلیون تومان به بالا از طریق دادگاههای عمومی (حقوقی) خانواده قابل رسیدگی میباشد


اجرت المثل قبل از طلاق چگونه است؟

اجرت المثل قبل از طلاق هم بطوریکه در گذشته تعریف شد مگر با توافق زوجین انجام شود. لکن معمولاً بنا به توضیح واضحاتی که در سئوالات قبل داده شد. هنگام جدا شدن محاسبه میشود. مگر دادگاه به حکم ضرورت تشخیص دیگری بدهد که قانونگذار میگوید قضات برای رسیدن به علم و یقین و صدور هرگونه حکم و احقاق حق از هیچ راهکاری قانونی منع و محدود نشده اند.


نحله چیست؟

نحله عبارتست از مهریه، صداق، فریضیه و اجراء که در کلمات مزبور مهریه مشخص است و صداق اگرچه میزان مهریه را تعیین میکند لکن ممکن است مثلاً زیارت ها، هدایا و موارد دیگر را شامل شود که بخش آخر راجع به ایفای تعهدات و اجرای مواردی است که در هنگام ازدواج مورد توافق واقع شده است.


چه زمانی نحله به جای اجرت المثل پرداخت می شود؟

اگرچه تهاتر در قانون راجع به اموال مشابه معمولاً انجام پذیر است لکن گاه ممکن است بین زوجین توافق های دیگری انجام شود که البته مفاد 10 قانون مدنی میگوید قراردادهای خصوصی که بین اشخاص منعقد میشود چنانچه خلاف قانون نباشد نافذ است


نحله چگونه تعیین می شود؟

چگونگی تعیین نحله مقدمتاً در هنگام وقوع عقد و ازدواج و یا برحسب شرایط خاص میتواند متعاقباً جزو تعهدات زوج در مقابل زوجه باشد که مشمول صداق و مهریه و فریضه و اجراء هم خواهد شد.


مطالبه اجرت المثل توسط وکیل چگونه است؟

مطالبه اجرت المثل توسط وکیل با تنظیم دادخواست و تعیین سنوات زندگی بوده اما گاه اتفاق می افتد که سالیان متمادی یا چند سال زوجه مبادرت به ترک زندگی نموده و بدون اینکه کوچکترین زحمت یا آورده مالی یا انجام امورات زوج را تقبل نموده باشد می بایست به حسب تشخیص قانون از استحقاق دریافت آن سنوات خالی از حضور برخوردار نخواهد شد.


در نکاح موقت زن اجرت المثل دارد؟

نکاح موقت بین زن و مرد مستلزم بر توافقات اولیه برای اینگونه موارد بوده و حتی در صورت تولد فرزند باید تعهد حضانت بعدی مشخص شود و مخارج و نحوی ملاقات و غیره نیز در زمره توافقات بین نکاح کنندگان است.


نحوه ی اقامه دعوی اجرت المثل چقدر است؟

اقامه دعوی اجرت المثل به میزان 3 تا 5/3 درصد ابطال تمبر است که بعنوان هزینه دادرسی میباشد و اگر تا 20 میلیون تومان باشد توسط شورای حل اختلاف و در صورت مازاد بر 20 میلیون تومان توسط دادگاههای عمومی (حقوقی) اقامه میشود.

مراحل دادرسی اجرت المثل چگونه است؟

مراحل دادرسی اجرت المثل عبارتست از تعیین کارشناس و بررسی اوضاع و احوال ملک یا محل یا نوع موضوع که البته تا سه مرحله نظریه کارشناس قابل اعتراض است و اینگونه موارد بدواً توسط یک کارشناس سپس هیئت 3 نفر و سرانجام هیئت 5 تا 7 نفره قطعی میشود.

چه زنانی اجرت المثل کمتری می گیرند؟

اگر مدت دریافت اجرت المثل کمتر باشد ممکن است محل مورد استفاده طرف مقابل و یا پرداخت بخشی از مطالبات خواهان و یا ارزشهای افزوده ای توسط متصرف در محل باشد که اینگونه موارد با کسر آن مبالغ ممکن است در روند اجرت المثل مؤثر باشد.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

جهت ثبت پرسش جدید کلیک کنید

سوالات متداول اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل در چه صورت تعلق می گیرد؟
اجرت المثل در طول زندگی مشترک بابت کارهایی که زن انجام داده است و قصد تبرع نداشته به زن تعلق می گیرد.
اجرت المثل را چه کسی تعیین می کند؟
اجرت المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری با توجه به شرایط زندگی زوجین تعیین می نماید.
اجرت المثل چیست؟
اجرت المثل ایام زناشویی وجهی است که بابت کارهایی که زن به قصد عدم تبرع در زندگی مشترک انجام داده است و از مرد مطالبه می کند.
اجرت المثل چقدر است؟
اجرت المثل طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود و لیکن حداقل سالیانه هفتصد هزار تومان تا یک میلیون تومان تعیین می شود.
آیا در طرح دعوی اجرت المثل زن می تواند تقاضای توقیف اموال مرد را بنماید؟
از آنجائیکه تامین خواسته در دعاوی که مستند به سند رسمی باشد قابل انجام است. لذا چنانچه زن بخواهد بدواً تقاضای توقیف اموال کند، مستلزم تودیع خسارت احتمالی است در غیر اینصورت بعد از قطعیت حکم قابل انجام است.
تفاوت اجرت المثل و نحله در قانون اصلاح مقررات طلاق و شرایط مطالبه هر یک از آنها چیست؟
نحله را قاضی تعیین می کند و با توجه به وضعیت زن و مرد و مدت زندگی و کارهایی که انجام شده است، تعیین می شود. در حالی که معمولاً اجرت المثل را کارشناس رسمی دادگستری تعیین می کند. کارشناس در تعیین میزان اجرت المثل به عنوان مثال می گوید که زوجه به این میزان در منزل مشترک کار کرده است و اجرت المثل کارها را نیز محاسبه می کند. اجرت المثل یعنی ارزش خدماتی که زوجه ارائه کرده است و ارزش اقتصادی دارد. شرایط مطالبه نحله: 1- عدم امکان مطالبه اجرت المثل. 2- طلاق به درخواست مرد باشد. شرایط مطالبه اجرت المثل: 1- طلاق به درخواست زوج باشد. 2- علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد. 3- اجرت المثل در هنگام وقوع طلاق قابل مطالبه است. 4- کار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد. 5- قصد زن بر عدم تبرع در دادگاه اثبات شود.
اثبات قصد تبرع با چه کسی است؟
اثبات قصد تبرع با کسی است که آن را ادعا می کند. زیرا اصل بر عدم تبرع است و کسی که ادعای تبرع می کند باید آن را اثبات نماید.
آیا زوجه قبل از وقوع طلاق می تواند مطالبه اجرت المثل کند؟
خیر. زوجه تنها پس از طلاق می تواند مطالبه اجرت المثل کند.
منظور از قصد تبرع چیست ؟ اثبات آن با چه کسی است؟
قصد تبرع به معنای این است که شخصی مال یا منفعتی را به قصد احسان و بدون چشم داشت چیزی در قبال آن به دیگری می دهد. قصد تبرع از آنجا که یک امر عدمی است خلاف اصل است و اثبات این قصد با کسی است که آن را ادعا می کند.
در چه مورد یا مواردی به فرد اجرت المثل تعلق می گیرد؟
بر طبق مواد 336 و 337 قانون مدنی در باب استیفاء شخص مستحق اجرت المثل است. مطابق ماده 336 قانون مدنی « هرگاه بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصر تبرع داشته است» و طبق ماده 337 قانون مدنی «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است».
با سلام و خسته نباشيد بنده مدت 4 سال از طلاق با همسرم گذشته و حضانت پسرم با بنده ميباشد خانه اي را بنام همسرم زده بودم متاسفانه همسرم (طلاق) فوت كرده ميخاستم راهنمايي فرماييد كه چگونه حق الارث فرزندم و همچنين كليه لوازم خانه كه بطور امانت نزد آن مرحومه بوده پس بگيرم با تشكر
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- فرزند از پدر و مادر هم ارث می برد. البته پدر و مادر همسر هم جزو ورثه هستند. 2- باید حصر وراثت از طریق شورای حل اختلاف دریافت شود تا معلوم شود وراث چند نفر بوده و مایملک باقیمانده از زن چقدر است. 3- حتی اگر ابوین همسرتان هم اقدام به وصول حصر وراثت نمایند، نمی توانند نام فرزند را حذف کنند. باتشکر، ره جویان عدالت
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره