نفقه فرزند مشترک

نفقه فرزند مشترک

نفقه فرزند مشترک از جمله امور مالی می باشد که زوجین در صورت جدایی و یا طلاق باید نسبت به آن اظهارنظر نمایند. حضانت فرزند مشترک تا 7 سال چه پسر یا دختر با مادر می باشد و نامبرده مکلف به پرداخت هزینه های فرزند مشترک در حد عرف می باشد.
در صورت توافق نفقه با اتفاق نظر والدین تعیین می گردد و در صورت عدم توافق با مراجعه به شورای حل اختلاف می توان آن را مطالبه نمود که شورا موضوع را به کارشناس دادگستری ارجاع می دهد و کارشناس با بررسی کامـل موضوع به میزان نفقه را تعیین می نماید. .

نفقه فرزند چگونه محاسبه می شود؟
نفقه فرزند چه زمانی باید پرداخت شود؟
کارشناسی نفقه فرزند چگونه است؟
نحوه ی شکایت برای نفقه فرزند چگونه است؟
پرداخت نفقه فرزند تا چه سنی است؟
پرداخت نفقه فرزند بعد از فوت پدر با چه کسی است؟
اگر پدر نفقه فرزند را پرداخت نکند مجازات کیفری دارد؟
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چگونه است؟
نفقه فرزند پسر بعد از طلاق چگونه است؟

 

نفقه فرزند چگونه محاسبه می شود؟

نفقه فرزند یا با توافق زوجین است یا اینکه با مراجعه به دادگاه با نظریه کارشناسی که از طریق شورای اصناف تعیین میشود، میزان نفقه تعیین میشود. .

نفقه فرزند چه زمانی باید پرداخت شود؟

نفقه فرزندان به محض تولد تا سن 18 سالگی فرزند ذکور و تا مادامی که دختر ازدواج مینماید به عهده پدر است و چنانچه فرزند ذکور بعد از سن 18 سالگی تحصیلات عالیه را ادامه دهد مخارج و هزینه تحصیلی با پدر است.

کارشناسی نفقه فرزند چگونه است؟

کارشناسی نفقه فرزند توسط احد از کارشناسان که از طریق شورای اصناف تعیین میشود انجام میگیرد که در صورت اعتراض تا سه مرحله قابل پیگیری خواهد بود.

نحوه ی شکایت برای نفقه فرزند چگونه است؟

نحوه شکایت برای فرزندان ابتدائاً از طریق دادسرا و سپس دادگاههای خانواده یا برحسب نظریه به شورای حل اختلاف انجام میگیرد که در صورت امتناع پدر مجازات و الزام به پرداخت نفقه پی آمد آن است.

پرداخت نفقه فرزند تا چه سنی است؟

نفقه فرزند ذکور تا 18 سال و اناث تا مادام که دختر ازدواج نکرده باشد به عهده پدر است.

پرداخت نفقه فرزند بعد از فوت پدر با چه کسی است؟

پرداخت نفقه فرزند بعد از فوت پدر با جد و جده پدری است که همانگونه آنان در صورت فوت فرزند ارث از فرزند می برند حق حضانت و پرداخت نفقه را نیز قانونگذار بر عهده آنان محول نموده است. .

اگر پدر نفقه فرزند را پرداخت نکند مجازات کیفری دارد؟

بلی، اگر پدر نفقه فرزند را پرداخت نکند و مستطیع هم باشد قانونگذار تا 6 ماه حبس حداکثر برای پدر در نظر گرفته است که در ماده 22 قانون حمایت خانواده از 3 ماه و یک روز تا پنج ماه و پنج روز و در ماده 642 قانون مجازات اسلامی اسبق از 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس تعیین نموده بود. لکن در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 میزان حداکثر مجازات را تا 6 ماه تعیین نموده است. .

نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چگونه است؟

نفقه فرزند دختر بعد از طلاق به عهده پدر است. لکن ممکن است دختر دارای همسری باشد که فوت نموده باشد که مستمری شوهر وی به فرزند و همسرش تعلق میگیرد. لکن طبق مصوب مجلس شورای اسلامی در صورتیکه زن مطلقه حقوق مستمری از همسر متوفی دریافت کند نفقه از عهده پدر ساقط میشود .

نفقه فرزند پسر بعد از طلاق چگونه است؟

نفقه فرزند پسر بعد از طلاق تا سن 18 سالگی و سپس ادامه تحصیلات علیه کماکان به عهده پدر است.

اگر مادر حضانت فرزند را قبول کند، آیا پدر باید نفقه فرزند را پرداخت کند؟

توافق زوجین بعد از طلاق ملاک عمل است. زیرا اگر حکم طلاق بر این اساس باشد که مادر حضانت فرزند و مخارج او را تقبل نموده باشد همین امر جاری و مستدام است. لکن اگر مادر بعد از طلاق بپذیرد که فرزندان را نگهداری کند و نفقه را پدر بدهد همین شرط جاری و ساری است.

چه راهی برای دریافت مطالبه نفقه سال های گذشته وجود دارد؟

راهی که برای مطالبه نفقه های گذشته وجود دارد . اثبات حق معوقه است که به استناد ماده 198 قانون دادرسی مدنی که میگوید هرگاه دین یا حقی به عهده کسی ثابت شد. اصل بر بقای آن است که از طریق دادگاه مادر میتواند دادخواست بدهد و با تعیین میزان نفقات از گذشته تا حال حکم صادر شود. .

مدارک لازم جهت مطالبه نفقه فرزند چیست؟

مدرک لازم جهت مطالبه نفقه عبارتست از هرگونه استشهاد یا تعهداتی که عقیم مانده و یا احکامی که قبلاً صادر شده و از قوه به فعل تبدیل نشده و اقرار و اعتراف پدر در این زمینه دلیل بر اثبات ادعاست.

مطالبه نفقه فرزند اگر توسط وکیل باشد چه مزایایی دارد؟

مطالبه نفقه فرزند توسط وکیل مسلماً هر وکیل با توجه به تعاریف قانونگذار و دفاعیات مستدل و مدارکی که بدست آمده است میتواند جهت اثبات نفقه فرزند از طریق محاکم وارد عمل شود.

نفقه فرزند نامشروع چگونه است؟

فرزند نامشروع که حق نفقه ندارد. زیرا ممکن است منتسب به پدر نباشد و یا بدون رعایت موازین شرعی و قانونی فرزند تولد گردد که لازمه پرداخت نفقه اثبات نسب بوده و اگر موارد دیگری وجود داشته باشد که توافق تولد فرزند به یکی از آن دو نفر (زن و مرد) در صورت تولد تعلق گیرد. ملاک رأی دادگاه است.

میزان نفقه فرزند در سال 96 چگونه است؟

میزان نفقه در سال 1396 به فرزند بستگی به ملائت و شرایط مادی حاکم بر درآمد پدر بوده که در صورت عدم توافق زوجین طبق نظریه کارشناس که از طریق شورای اصناف تعیین میگردد میزان آن مشخص خواهد شد.

نفقه فرزند دختر

نفقه دختر بعد از طلاق در صورتیکه توافقی دیگر بین زوجین حاصل نشده باشد با تعیین نظریه کارشناس تا مادام که شوهر نکرده باشد با تعیین نظریه کارشناس تا مادام که شوهر نکرده باشد به عهده پدر است.

نفقه فرزند پسر

نفقه فرزند پسر هم تا سن 18 سالگی و در صورت ادامه تحصیلات عالیه به عهده پدر است مگر آنکه توافق دیگری بین زوجین انجام شده باشد.

نفقه فرزند تا چه سنی است؟

نفقه فرزند ذکور تا 18 سالگی و اثاث تا مادام که شوهر نکرده باشد.

نفقه فرزندان بالای 18 سال چگونه است؟

نفقه فرزندان بالای 18 سال عبارتست از ذکور تا 18 سال و تا پایان تحصیلات عالیه ولی اگر طفل محجور- معلول یا بواسطه تأئیدیه پزشکی قانونی قادر به تأمین معاش خود نباشد کماکان اولاد ذکور بعد از 18 سالگی به بعد پدر ایشان عهده دار نفقه ایشان میباشد و فرزند اثاث تا مادام که شوهر نکند به عهده پدر ولی اگر شوهر کند و مطلقه شود و یا همسرش فوت نماید که مستمری نداشته باشد. کماکان نفقه وی هم به عهده پدر موکول شده است.

نفقه فرزندخوانده چیست؟

فرزند خوانده اگر از طریق امور سرپرستی با رعایت شرایط و قانون و احکامی که از طریق مقام قضائی به فردی اعطاء شده باشد کماکان پدر یا برحسب مورد مادر باید مطابق سایر فرزندان نسبت به پرداخت نفقه وی اقدام نماید.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.


ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره