مطالبه اجور معوقه ملک مسکونی


در قرارداد اجاره اماکن مسکونی میزان اجاره بهای ماهیانه مشخص میشود که مستأجر متعهد میشود در ابتدا و یا انتهای هر ماه مبلغ مورد نظر را به مالک و مؤجر پرداخت نماید.
چنانچه مستأجر به تعهد پرداخت اجـور ماهیانـه عمـل ننمایـد و اجور به تعویـق بیفـتد مالـک مـیتواند با تقدیـم دادخواست به مرجع قضائی مطالبه اجور معوقه را درخواست نماید و غالباً اجارهنامه ها در صورت تعویـق پرداخت اجور از طرف مستأجر برای مالـک حق فسـخ اجارهنـامه پیشبینی میشود که مالک میتواند برای فسخ اجاره نامه و تخلیه مستأجر به مرجع قضائی مراجعه نماید.
زمانیکه در طول مدت اجاره، مستأجر از پرداخت اجاره بهای ماهیانه استنکاف ورزد، مؤجر می تواند با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف نسبت به مطالبه اجور معوقه اقدام نماید.
اگر جمع اجاره بها پرداخت نشده کمتر از بیست میلیون تومان باشد موضوع در صالحیت شواری حل اختلاف و اگر بیش از آن مبلغ باشد در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد و پس از صدور حکم به پرداخت اجور معوقه، مؤجر می تواند این میزان بدهی را از مبلغ ودیعه ملک کسر نماید یا اینکه نسبت به توقیف اموال مستأجر اقدام نماید.
همچنین در صورت عدم پرداخت اجاره بها مؤجر با توجه به ماده 496 قانون مدنی می تواند ادعای فسخ قرارداد را نیز مطرح نماید.
لازم به ذکر است اجاره تعیین شده مابین طرفین فقط تا پایان مدت اجاره معتبر است و پس از پایان مدت (اگر توافقی نباشد) در صورتیکه تصرف ملک توسط مستأجر ادامه داشته باشد مؤجر باید ادعای اجرت المثل ایام تصرف را مطرح نماید.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

جهت ثبت پرسش جدید کلیک کنید

سوالات متداول مطالبه اجور معوقه ملک مسکونی

آیا تخلیه قبل از اتمام موعد اجاره ممکن است؟
ار آنجایی که اجاره از عقود لازم میباشد و جز با تراضی طرفین و یا موارد قانونی که اجازه ی فسخ داده است که اثر فسخ تخلیه میباشد تخلیه قبل از اتمام موعد قرارداد امکان پذیر نمی باشد.
من یک آپارتمان مسکونی دارم که به مدت دو سال است در دست یک مستاجر است . مدت 3 ماه است که کرایه آپارتمان را پرداخت نمیکند ، چه کار می توانم کنم؟
با توجه به نوع تنظیم قرارداد و زمان انقضای آن تصمیمات متفاوتی میتوان گرفت. مثلاً اگر در قرارداد شما شرط شده باشد که شما با گذشت 3 ماه و عدم دریافت اجاره بهاء حق فسخ دارید، می توانید با ارسال اظهارنامه و اعلام فسخ به مستاجر و در ادامه با تقدیم دادخواست فسخ تقاضای صدور حکم تخلیه کنید. در حالت دوم اگر از زمان قرارداد شما مدت زمان زیادی باقی نمانده باشد و در عین حال مبلغ قرض الحسنه مستاجر شما کفاف اجاره بهای معوقه را بدهد می توانید با صبر و گذشت زمان و رسیدن انقضای اجاره با دادخواست تخلیه از دادگاه بخواهید دستور تخلیه ملک را صادر و با تقدیم دادخواست مطالبه اجور معوق و تامین خواسته نمودن مبالغ معوقه از محل وجه قرض الحسنه به هر دو نتیجه تخلیه و اخذ اجاره بها برسید.
یک واحد آپارتمان به شخص اجاره دادم موعد اجاره منقضی شده است ولیکن مستاجر 4 ماه پس از پایان موعد اجاره در ملک سکونت داشته است ولیکن چون ودیعه اخذ نموده بودم بابت 4 ماه باقیمانده چگونه اقدام نمایم؟
بابت 4 ماه اجاره معوقه می بایست دادخواست مطالبه اجرت المثل 4 ماه را طرح نماید و دادگاه با نظر کارشناس میزان اجاره بها را تعیین می نماید.
باسلام ۵سال قبل برای برادرم آپارتمانی را اجاره کردم چون پول ودیعه را من دادم قرارداد به نام من نوشته شد اما مسیول بنگاه و مالک هردو درجریان اینکه برادرم انجا ساکن میشوند ، بودند و توافق شفاهیذشد . بعد از ۴ سال مالک از من شکایت کرده که ۳ سال است اجاره پرداخت نشده، با حضور در دادگاه حل اختلاف ، گفتم قرارداد با من یکساله بوده که در متن قرارداد هم قید شده، بعد از آن هر توافقی شده من در جریان نبوده ام قاضی نپذیرفت . من محکوم به پرداخت ۱۶ میلیون تومن شدم که تقسیط شد به ماهی ۲ میلیون تومن !! به قاضی گفتم من استطاعت ماهی ۲میلیون را ندارم نپذیرفتند . ۳ قسط را پرداختم و با توجه به بنیه مالی که دارم و مطلقه هستم و متکفل یک فرزند ،و تنها ممر درآمدم مستمری بازماندگانی است که بالغ بر ۲میلیون تومان است .درحال حاضر دادخواست تعدیل اقساط بدهی را داده ام .اما مالک درخواست اجرای حکم کرده و قسمت اجرای حکم هم طی نامه ای به تامین اجتماعی درخواست توقیف حقوق من را نموده( مواد ۹۶ ،۹۷ ) .سوال اینست آیا مستمری بازماندگان هم مشمول این مواد قانونی میشود ؟ اگر جواب مثبت است چون من فرزند دارم میگویند یک چهارم حقوق را میشود توقیف کرد.این یک چهارم از پایه حقوق محاسبه میشود یا از حقوق دریافتی ماهیانه که مزایا را هم شامل میشود ؟ سپاسگزار میشوم راهنمایی کنید .
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما، 1- قاضی باید سؤال می کرد مدت چهارسال سکوت و عدم مطالبه اجاره چه بوده است؟ 2- حال اگر قاضی با علم و یقین به حقیقتی که مکتوم شده (یعنی در واقع محل اجاره مورد استفاده برادرتان بوده) چرا برادرتان کرایه را پرداخت نکرده است و چرا او را الزام به پرداخت نمی نمائید؟ 3- البته جائی حقیقت و جائی قانون حاکم است. چون قرارداد بنام شما بوده است . معالاً شما مسئول هستید. (موضوع شهادت بنگاهدار نمی تواند نافی قرارداد مکتوب شما با مؤجر باشد). 4- تقاضای اعسار و تقسیط طبق تبصره ذیل ماده 14 ناظر به ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت هایی را قاضی محترم میتواند ملاک حکم خود قرار بدهد. اگر فرضاً در دادگاه بدوی مخالف شد با ذکر ادله (اگر اعتراضی دارید) از طریق دادگاه تجدیدنظر رأی نهائی صادر خواهد شد. 5- معمولاً: حقوق بازنشستگان مُعیل (عائله مند) کاملاً نباید توقیف شود ولی با توجه به شرایط و ملائت بازنشستگان و عائله آنان قاضی میتواند با علم و یقین به حقایق و توجه به اینکه طبق نظریه اداره فنی قوه قضائیه از هیچ راهکاری منع و محدود نشده است تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. با تشکر ، ره جویان عدالت
با سلام ملکی از پدر من به بنده انتقال داده شده و 10 سال در مالکیت پدر و 5 سال در مالکیت اینجانب است حال این ملک در این 15 سال در اختیار شخص دیگری است ک هیچ اجاره ای پرداخت نکرده حال جهت مطالبه کل اجاره این 15 سال در تنظیم دادخواست میتوان من و پدرم در یک دادخواست طلب احور معوق 15 سال را بکنیم یا هر کدام باید جدا جدا دادخواست بدیم و امکان این هست در برگه دادخواست من و پدرم به عنوان خواهان بنویسم و از طرف شکایت کنم ممنون
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- مواد 22-46-47-48 قانون ثبت اسناد املاک می گوید مالک کسی است که سند مالکیت بنام او صادر شده باشد. 2- در هنگامی که مالک پدرتان بوده بایستی اجرت المثل میگرفت ولی اگر اسنادی در دست دارد که دلالت بر تعویق حق اوست طبق ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی میتواند حق خود را مطالبه کند. 3- راجع به ادامه تصرفات مستأجر در ملک از زمانیکه سند بنام شما صادر شده میتوانید طبق ماده 337 قانون مدنی اجرت المثل معوقه را مطالبه کنید. 4- اگر طلب شما (تا سقف 20 میلیون تومان است) از طریق شورای حل اختلاف و اگر مازاد باشد از طریق دادگاه حقوقی دادخواست بدهید. باتشکر، ره جویان عدالت
مدت 4 ماه است که مستاجر اجاره من رو نداده. شورای حل اختلاف شکایت کردم روز دادگاه نیومد. قاضی گفت مطالبه تا الان رو میتونید بخواهید در حالیکه تا حکم به اجرا برسد بدهی اجاره بیشتر میشه. تازه طرف میتونه اعتراض کنه که اونم اگه تا 40 روز پاسخ نده پرونده تاازه میره دادگاه تازه وقت دادرسی و ..... مدت دادرسی خیلی طولانی شده آیا میتونم حضوری به دم واحد برم. آیا راه سریعتری هم هست؟ تا به اجرا برسه مبلغ قرض الحسنه دیگه کفاف بدهی اجاره را نخواهد داد. طرف میگه وکیلم . آیا میتونم از طریق کانون یا جای دیگه شکایتی مطرح کنم؟ آیا روشی دیگر حتی غیر قانونی وجود دارد؟
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- حضور شما در جلو منزل ایشان ممکن است مواجهه یا درگیری لفظی یا فیزیکی شود که البته توصیه و حکمیت دیگران ممکن است جواب مثبت دهد. 2- شما باید اگر دیعه ای از ایشان گرفته اید آن را به شورا بسپارید و تقاضا کنید که ملک تخلیه شود و تا یوم الاداء یعنی تسویه حساب از محل ودیعه کرایه شما وصول شود. 3- با وساطت افراد خیر منطق مستأجر را برای عدم پرداخت کرایه استعلام کنید شاید معسر است یا قول پرداخت بدهد. باتشکر، ره جویان عدالت
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره