مطالبه اجور معوقه ملک مسکونی


در قرارداد اجاره اماکن مسکونی میزان اجاره بهای ماهیانه مشخص میشود که مستأجر متعهد میشود در ابتدا و یا انتهای هر ماه مبلغ مورد نظر را به مالک و مؤجر پرداخت نماید.
چنانچه مستأجر به تعهد پرداخت اجـور ماهیانـه عمـل ننمایـد و اجور به تعویـق بیفـتد مالـک مـیتواند با تقدیـم دادخواست به مرجع قضائی مطالبه اجور معوقه را درخواست نماید و غالباً اجارهنامه ها در صورت تعویـق پرداخت اجور از طرف مستأجر برای مالـک حق فسـخ اجارهنـامه پیشبینی میشود که مالک میتواند برای فسخ اجارهنامه و تخلیه مستأجر به مرجع قضائی مراجعه نماید.

سوالات متداول مطالبه اجور معوقه ملک مسکونی

آیا تخلیه قبل از اتمام موعد اجاره ممکن است؟
ار آنجایی که اجاره از عقود لازم میباشد و جز با تراضی طرفین و یا موارد قانونی که اجازه ی فسخ داده است که اثر فسخ تخلیه میباشد تخلیه قبل از اتمام موعد قرارداد امکان پذیر نمی باشد.
من یک آپارتمان مسکونی دارم که به مدت دو سال است در دست یک مستاجر است . مدت 3 ماه است که کرایه آپارتمان را پرداخت نمیکند ، چه کار می توانم کنم؟
با توجه به نوع تنظیم قرارداد و زمان انقضای آن تصمیمات متفاوتی میتوان گرفت. مثلاً اگر در قرارداد شما شرط شده باشد که شما با گذشت 3 ماه و عدم دریافت اجاره بهاء حق فسخ دارید، می توانید با ارسال اظهارنامه و اعلام فسخ به مستاجر و در ادامه با تقدیم دادخواست فسخ تقاضای صدور حکم تخلیه کنید. در حالت دوم اگر از زمان قرارداد شما مدت زمان زیادی باقی نمانده باشد و در عین حال مبلغ قرض الحسنه مستاجر شما کفاف اجاره بهای معوقه را بدهد می توانید با صبر و گذشت زمان و رسیدن انقضای اجاره با دادخواست تخلیه از دادگاه بخواهید دستور تخلیه ملک را صادر و با تقدیم دادخواست مطالبه اجور معوق و تامین خواسته نمودن مبالغ معوقه از محل وجه قرض الحسنه به هر دو نتیجه تخلیه و اخذ اجاره بها برسید.
یک واحد آپارتمان به شخص اجاره دادم موعد اجاره منقضی شده است ولیکن مستاجر 4 ماه پس از پایان موعد اجاره در ملک سکونت داشته است ولیکن چون ودیعه اخذ نموده بودم بابت 4 ماه باقیمانده چگونه اقدام نمایم؟
بابت 4 ماه اجاره معوقه می بایست دادخواست مطالبه اجرت المثل 4 ماه را طرح نماید و دادگاه با نظر کارشناس میزان اجاره بها را تعیین می نماید.
باسلام ۵سال قبل برای برادرم آپارتمانی را اجاره کردم چون پول ودیعه را من دادم قرارداد به نام من نوشته شد اما مسیول بنگاه و مالک هردو درجریان اینکه برادرم انجا ساکن میشوند ، بودند و توافق شفاهیذشد . بعد از ۴ سال مالک از من شکایت کرده که ۳ سال است اجاره پرداخت نشده، با حضور در دادگاه حل اختلاف ، گفتم قرارداد با من یکساله بوده که در متن قرارداد هم قید شده، بعد از آن هر توافقی شده من در جریان نبوده ام قاضی نپذیرفت . من محکوم به پرداخت ۱۶ میلیون تومن شدم که تقسیط شد به ماهی ۲ میلیون تومن !! به قاضی گفتم من استطاعت ماهی ۲میلیون را ندارم نپذیرفتند . ۳ قسط را پرداختم و با توجه به بنیه مالی که دارم و مطلقه هستم و متکفل یک فرزند ،و تنها ممر درآمدم مستمری بازماندگانی است که بالغ بر ۲میلیون تومان است .درحال حاضر دادخواست تعدیل اقساط بدهی را داده ام .اما مالک درخواست اجرای حکم کرده و قسمت اجرای حکم هم طی نامه ای به تامین اجتماعی درخواست توقیف حقوق من را نموده( مواد ۹۶ ،۹۷ ) .سوال اینست آیا مستمری بازماندگان هم مشمول این مواد قانونی میشود ؟ اگر جواب مثبت است چون من فرزند دارم میگویند یک چهارم حقوق را میشود توقیف کرد.این یک چهارم از پایه حقوق محاسبه میشود یا از حقوق دریافتی ماهیانه که مزایا را هم شامل میشود ؟ سپاسگزار میشوم راهنمایی کنید .
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما، 1- قاضی باید سؤال می کرد مدت چهارسال سکوت و عدم مطالبه اجاره چه بوده است؟ 2- حال اگر قاضی با علم و یقین به حقیقتی که مکتوم شده (یعنی در واقع محل اجاره مورد استفاده برادرتان بوده) چرا برادرتان کرایه را پرداخت نکرده است و چرا او را الزام به پرداخت نمی نمائید؟ 3- البته جائی حقیقت و جائی قانون حاکم است. چون قرارداد بنام شما بوده است . معالاً شما مسئول هستید. (موضوع شهادت بنگاهدار نمی تواند نافی قرارداد مکتوب شما با مؤجر باشد). 4- تقاضای اعسار و تقسیط طبق تبصره ذیل ماده 14 ناظر به ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت هایی را قاضی محترم میتواند ملاک حکم خود قرار بدهد. اگر فرضاً در دادگاه بدوی مخالف شد با ذکر ادله (اگر اعتراضی دارید) از طریق دادگاه تجدیدنظر رأی نهائی صادر خواهد شد. 5- معمولاً: حقوق بازنشستگان مُعیل (عائله مند) کاملاً نباید توقیف شود ولی با توجه به شرایط و ملائت بازنشستگان و عائله آنان قاضی میتواند با علم و یقین به حقایق و توجه به اینکه طبق نظریه اداره فنی قوه قضائیه از هیچ راهکاری منع و محدود نشده است تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. با تشکر ، ره جویان عدالت
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره