حضانت فرزند

حضانت حق و در عین حال تکلیفی است که قانون برای حفظ و نگهداری کودک به والدین سپرده است.
وظیفه حفظ و نگهداری فرزندان زندگی مشترک بر عهده والدین است، اما این امکان وجود دارد که ایشان با توافق یکدیگر این وظیفه را به صورت فردی به عهده گرفته و انجام دهند، حال اگر توافق وجود نداشت قانون حضانت فرزندان تا سن هفت سالگی را وظیفه مادر و بعد از آن را به عهده پدر گذاشته است، البته در این میان تفاوتی بین دختر و پسر وجود دارد. به این وصف که دختر بعد از هفت سالگی تا 9 سالگی که سن بلوغ است. به مدت 2 سال نزد پدر می ماند و پس از آن به تشخیص خود پدر و یا مادر را جهت ادامه زندگی انتخاب می کند، درخصوص پسر پس از سن هفت سالگی تا سن 15 سالگی با پدر زندگی کرده و پس از آن به انتخاب خود ادامه زندگی با پدر و یا مادر را انتخاب می کند.
حضانت فرزند در چه شرایطی با مادر است؟
حضانت دختر و پسر بعد از طلاق با چه کسی است؟
حضانت فرزند قبل از طلاق چگونه است؟
حضانت فرزند بعد از فوت پدر با چه کسی است؟
حضانت فرزند در طلاق توافقی چگونه است؟
سلب حضانت از مادر در چه شرایطی اتفاق می افتد؟
دادخواست حضانت فرزند چگونه است؟
حضانت فرزند پسر و فرزند دختر هرکدام تا چند ماهگی/ سالگی با مادر و تا چند سالگی با پدر است؟
حضانت فرزند اگر توسط وکیل باشد چه مزایایی دارد؟
مادر برای تعیین ساعت ملاقات فرزند باید به کجا مراجعه کند؟
آیا پدر می تواند از ملاقات فرزند با مادر امتناع کند؟
مدارک لازم برای گرفتن حضانت توسط وکیل چیست؟


حضانت فرزند در چه شرایطی با مادر است؟

در صورت توافق زوجین و یا در صورتی که طفل زیر 7 سال باشد ( چه دختر و چه پسر) و یا اگر طفل بالای 7 سال است در صورتی که مادر بتواند عدم صلاحیت زوج را اثبات نماید.

حضانت دختر و پسر بعد از طلاق با چه کسی است؟

هر دو پسر و دختر تا 7 سال با مادر و پس از آن با پدر میباشد مگر آنکه بین زوجین به نحو دیگری توافق حاصل شود.

حضانت فرزند قبل از طلاق چگونه است؟

مطابق قانون مربوط به حضانت پس از طلاق عمل می شود اما طرف مقابل میتواند دستور موقت از دادگاه مبنی بر ملاقات طفل اخذ نماید. .

حضانت فرزند بعد از فوت پدر با چه کسی است؟

حضانت فرزند بعد از فوت پدر طبق قانون با مادر است ولی ولایت آن با پدربزرگ یا جّد پدری است.

حضانت فرزند در طلاق توافقی چگونه است؟

همانطور که از اسم طلاق که توافقی است مشخص است در این قسمت نیز بصورت توافقی فی مابین زوجین خواهد بود و اگر در این قسمت تصمیم را به مقام قضایی واگذار نمایند تا طبق قانونی تصمیم گرفته شود تا 7 سال با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود و حق ملاقات برای طرف مقابل محفوظ میباشد. .

سلب حضانت از مادر در چه شرایطی اتفاق می افتد؟

چنانچه مادر در دورانی که حضانت با اوست ازدواج نماید و یا اینکه عدم صلاحیت او را زوج اثبات نماید مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:
• اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر، قمار؛
• اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛
• ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی؛
• سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق؛
• تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

دادخواست حضانت فرزند چگونه است؟

با توجه به شرایط مقرر در ضمن عقد بین طرفین زوج می تواند تقاضای تمکین زوجه را بنماید.

حضانت فرزند پسر و فرزند دختر هرکدام تا چند ماهگی/ سالگی با مادر و تا چند سالگی با پدر است؟

تا 7 سال با مادر و پس از آن با پدر میباشد.

حضانت فرزند اگر توسط وکیل باشد چه مزایایی دارد؟

با توجه به اشراف وکیل به قوانین مسلماً بجهت تسریع در کار و روند رسیدگی و اخذ نتیجه مطلوب مثمر ثمر خواهد بود.

مادر برای تعیین ساعت ملاقات فرزند باید به کجا مراجعه کند؟

به همان شعبه ای که نسبت به حضانت طفل تصمیم گیری شده میبایست مراجعه نماید.

آیا پدر می تواند از ملاقات فرزند با مادر امتناع کند؟

خیر هیچکدام از زوجین حق امتناع از ملاقات طفل توسط طرف مقابل را ندارد.

مدارک لازم برای گرفتن حضانت توسط وکیل چیست؟

سند نکاحیه و کپی کارت ملی و شناسنامه موکل لازم به توضیح اینکه اگر سند نکاحیه در دسترس نبود میتوان با مراجعه به دفترخانه ای که نکاح در آن صورت گرفته نسبت به اخذ رونوشت سند نکاحیه اقدام نمود.
در صورتیکه طلاق از نوع طلاق توافقی باشد، ارائه نسخه ای از توافقات زوجین الزامی می باشد

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

جهت ثبت پرسش جدید کلیک کنید

سوالات متداول حضانـت فرزند

تا چه زمانی حضانت اطفال با مادر است؟
حضانت پسر و دختر تا 7 سال با مادر و سپس با پدر است.
در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با چه کسی است؟
با آنکه زنده است، خواهد بود.
در صورت فوت پدر، حضانت طفل با چه کسی است؟
در هر حال با مادر است.
در صورت فوت پدر و امتناع مادر از حضانت طفل، حضانت و هزینه آن بر عهده چه کسی است؟
حضانت با کسی است که دادستان معین می کند و هزینه با مادر است.
پس از وقوع طلاق میان زوجین، حضانت طفل پنج ساله به مادر واگذار شده است و زن مانع ملاقات طفل با پدر است، تکلیف چیست؟
زن به ازای هر بار امتناع، به پرداخت مبلغی محکوم شده و ممکن است حضانت به شخص دیگری واگذار شود.
حضانت فرزند دختر بالای 9 سال با چه کسی است؟
بعد از سن 9 سال دختر از حضانت خارج است و اختیار تصمیم گیری که با چه کسی زندگی کند (پدر یا مادر) با خودش می باشد.
اگر حضانت دختر 5 ساله با مادر باشد نفقه او را چه کسی پرداخت می کند؟
پرداخت نفقه در هر حال با پدر است حتی اگر حضانت بر عهده مادر باشد.
بعد از طلاق توافقی حضانت فرزندان مشترک با چه کسی است؟
در طلاق توافقی حضانت فرزندان مشترک پیرو توافقات فی مابین آنها می باشد و هر توافقی که زن و مرد انجام بدهند همان است.
در صورت فوت پدر حضانت با چه کسی است؟
بعد از فوت پدر در هر حال حضانت با مادر است.
تفاوت بلوغ و رشد در قانون چیست؟
تفاوت بلوغ و رشد در قانون مدنی در تبصره 2 ماده 1210 نمایان می شود. زیرا طبق این تبصره «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» بنابراین پس از رسیدن به سن بلوغ (دختر 9 سال و پسر 15 سال) برای تصرف در امور مالی باید رشد نیز اثبات گردد. بنابراین قانون مدنی بلوغ را برای تصرف در امور مالی کافی نمی داند و رشد را نیز لازم می داند.
آیا دادگاه می تواند حضانت را از والدین سلب کند و به ثالث بسپارد؟
بله. به استناد ماده 1175 قانون مدنی که مقرر می دارد: «طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی» دادگاه می تواند در صورت وجود علت قانونی مانند موارد ماده 1173 طفل را از آنها بگیرد و به ثالثی بسپارد .
سلام همسرم دخترانم را بدون اطلاع به شهردیگری منزل پدرش برده است و اجازه هیچگونه تماسی را نمیدهد تلفن هایش را خاموش کرده .است .دادگاه چگونه به دختری که کودک است و تحت کنترل همه جانبه همسرم و خانواده اش میباشد حق انتخابی میدهد که دختر 9 ساله فقط بچه است ؟مگر میشود به همین راحتی تمام زندگی و آینده خانواده را خراب کرد ؟تکلیف بنده بعنوان پدر چیست؟
با سلام و احترام خدمت شما حضانت بدین صورت تعریف شده است . 1- فرزندان ذکور و اثاث تا سن 7 سالگی حضانت آنان به عهده مادر محول شده است مگر توافق دیگری بین زوجین حاصل شده باشد. 2- دختر که به سن 9 سال قمری رسید حق انتخاب خواهد داشت که نزد پدر بماند یا مادر. 3- تغییر مکان زوجه و بردن اطفالی به محلی که غیر دسترسی یا با بعد مسافت مواجهه شود و پدر را محروم از دیدار کند طبق ماده 5 قانون حمایت خانواده خلاف قانون است. 4- میتوانید به دادگاه مربوطه مراجعه کنید و با صدور دستور موقت ملاقات فرزند و ساعت و تاریخ و محل دیدار را دادگاه تعیین نماید. باتشکر ره جویان عدالت
حضانت پسر شش ساله در صورتی که پدر و مادرش از هم جدا شده باشند با چه کسی است؟
طبق ماده 1169 قانون مدنی «مادر تا سن 7 سالگی کودک، برای حضانت او اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است» بنابراین حضانت پسر 6 ساله با مادر است.
حق حضانت طفل وظیفه و تکلیف چه اشخاصی است؟
بر طبق ماده 1168 قانون مدنی « نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است»
اگر ابوین در ایام حضانت به وظیفه خود عمل نکنند چه آثاری بر حضانت مترتب است و تکلیف دیگری چیست؟
ماده 1173 قانون مدنی مقرر داشته که «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا مدعی العموم (دادستان) هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». در صورتی که ابوین طفل در یک منزل زندگی نکنند دادگاه طفل را از او گرفته و به دیگری (پدر و یا مادر حسب مورد) می سپارد؛ زیرا به دستور ماده 1168 حضانت طفل، هم حق و هم تکلیف ابوین است. در صورتی که ابوین طفل با هم زندگی می کنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی و تربیت طفل در معرض خطر باشد، دادگاه آنچه را که به مصلحت طفل باشد، انجام می دهد مانند سپردن طفل به دیگری، تعیین سرپرست برای او یا نظارت کسی بر نگهداری او و غیره .
با سلام. با خانمي ازدواج كردم كه يك پسر 12 ساله دارد و شوهر سابق و پدرشوهر فوت كرده‌اند و حضانت و قيموميت طبق حكم دادگاه با مادر است. پسر اصرار دارد كه نام خانوادگي من در شناسنامه اش باشد ولي به دليل اينكه او صادره از تهران است و من صادره از شهرري، ثبت احوال ميگويد بايد از صاحب اين نام در تهران اجازه بگيريد در صورتي كه صاحب نام وجود ندارد (زني بوده كه سالها قبل فوت كرده و طبيعتا نامش روي فرزندانش نيست). آيا راهي براي تغيير نام خانوادگي اين فرزند وجود دارد؟ در مدرسه و اجتماع كمتر از نام خانوادگي خود استفاده ميكند. (ضمنا اگر تاثيري دارد، اكنون يك دختر هم داريم)
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما، اداره ثبت احوال کمیسیونی دارد که اینگونه موارد را برای راه حل میتواند مورد توجه قرار دهد اگر انجام این خواسته میسر نشد میتوانید از طریق دادگاه که مرجع عالی رسیدگی به دعاوی است جریان را پیگیری کنید. با تشکر ، ره جویان عدالت
با تشکر از پاسخ به سوال قبلیم لطفا راهنمایی فرمایید چکونه 2 دخترم را که 9 سال در تهران زندگی مرده و مدرسه رفته اند را زوجه بدون اجازه به شهرستان برده و 4 ماه است اجازه هیچکونه تلفنی را هم به من و دخترانم نداده است فقط میخواهم دخترانم را برگردانم لطفا یک راه اساسی بفرمایید ضمنا وکیل گرفته ام ولی اصلا به او اعتماد ندارم چون رفتارش نشان از خینت میدهد.
با سلام خدمت شما در خصوص پاسخ پرسش شما ، 1- دختر به محض اینکه به سن 9 سال قمری رسید حق انتخاب را دارد که با چه کسی زندگی کند. (البته ابوین) زیرا به استقلال شرعی میرسد. اما اگر همسرتان بعد از طلاق شوهر جدیدی اختیار کند شرعاً وجود دختران بالغ در منزل شوهر جدید همسرتان حرام و شما میتوانید با استفاده از فتاوی شارع مقدس که در قانون نیز بصورت نسبی بدان توجه شده است نسبت به اعاده آنان یا تأمین لازم از طریق دادگاه اقدام نمایند. 2- ملاقات حق ابوین است در صورتیکه تمایل فرزندان 9 ساله به دیدار باشند و مادر امتناع نماید قانون بدواً الزام و سپس تا مدت 6 ماه حبس برای ممتنع تعیین نموده است. با تشکر ، ره جویان عدالت
پسرم 3سال سن داره .از تولد این بچه به طور دائم با پدر زندگی می کند .در سن 2سالگی که طلاق گرفتیم ، قاضی حضانت به مادر داد و 36ساعت هم در هفته به پدر ،در صورتی که پسرم به هیچ عنوان مادرش را نمی شناسد و مادر هم تمایل به بردن پسرم به خانه اش ندارد ، می خواستم ببینم با این توصیف می شود حضانت از مادر گرفت ؟ چون هر کاری می خوام بکنم مادرش برای اینکه حضانت دارد مخالفت می کند ،.
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما سوال شما در 5 مورد بشرح ذیل است: در قانون حمایت خانواده و قانون مدنی آمده است که حضانت طفل چه دختر و چه پسر تا 7 سالگی به عهده مادر است و بعد از آن اگر؛ 1- دختر به سن 9 سالگی برسد . بلوغ شرعی است و میتواند حق انتخاب را داشته باشد که با مادر یا پدر زندگی کند . 2- اگر مادر، شوهر دیگری اختیار نماید طبق فتوای شارع مقدس آن دختر به پدر ناتنی (یعنی شوهر مادر) نامحرم میشوند و پدر با وجودیکه حضانت را به مادر داده باشد میتواند تقاضای برگشت او را بدهد. 3- ملاقات حق ابوین است و منع آن خلاف قانون است . 4- اگر پسر به سن 15 سال قمری برسد آن وقت او هم میتواند انتخاب کند که با چه کسی (پدر و مادر) زندگی کند. 5- چنانچه مادر به علت بیماری یا موارد تخلف دیگر صلاحیت نداشته باشد از طریق دادگاه حضانت او سلب میشود. با تشکر از شما ، ره جویان عدالت
اگر قبل از تولد فرزند ،در دفترخانه به صورت محضری وکالت حق حضانت به مادر داده شود ، قانون لازم الاجرا میباشد ؟
باسلام در خصوص پرسش شما اگر به فرض تولد فرزند اناث یا ذکور باشد تا سن 7 سالگی حق حضانت بامادر است. و اگر کسی اقرار به امری نماید که خلاف قانون نباشد طبق ماده 10 قانون مدنی آن مورد هم نافذ است. باتشکر گروه وکلای ره جویان عدالت
خانم بنده حق طلاق داشته رفته دادگاه حکم طلاق خلع گرفته که درشرایط طلاق آمده زوجه مهریه را بذل و وکیل بنده قبول بذل کردند درصورتیکه خانم بنده مهریه اش قرآن بوده ومالی ردو بدل نشده بنده قصد اخاذی ندارم ولی بعد از اینکه دار و ندارم را ازمن گرفت حالا نوبت به دختر 4 ساله ام رسیده خواستم ببینم راهی وجود داره که اولا به این حکم اعتراض کنم دوما حق حضانت دخترم را بگیرم
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- هرکس با علم و اراده وکالتی بدهد معالاً پیامد آن را نیز خواهد داشت. حال اگر مسئله قرآن را به شما بخشیده است. 2- اعتراض در زمانی وارد است که دلیل قانع کننده ای داشته باشید. 3- اطفا تا سن 7 سالگی حضانت وی با مادر است مگر جهاتی پیدا شود که خلاف این جریان باشد. باتشکر، ره جویان عدالت
امکان این که بعد از تاییدیه قاضی مبنی بر اینکه پسر برای پدر است باز هم این امکان وجود دارد که حضانت را از پدر به مادر انتقال بدهند ؟؟در چه صورت این اتفاق میوفتد؟؟؟
باسلام خدمت شماپ درخصوص پاسخ پرسش شما اگر حضانت فرزند در نزد پدر مواجهه با مخاطراتی باشد که شرایط روحی، جسمی، فیزیکی، تحصیلی، مادی و معنوی و غیره فرزند را بوجود آورد. پس از اثبات آنان دادگاه میتواند حضانت را از پدر سلب و به مادر بدهد. البته فرزند ذکور هرگاه به سن 15 سال قمری رسید خود حق انتخاب را تا سن 18 سالگی خواهد داشت. باتشکر، ره جویان عدالت
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره