حضانت فرزند مشترک

حضانت فرزند

حضانت حق و در عین حال تکلیفی است که قانون برای حفظ و نگهداری کودک به والدین سپرده است.
وظیفه حفظ و نگهداری فرزندان زندگی مشترک بر عهده والدین است، اما این امکان وجود دارد که ایشان با توافق یکدیگر این وظیفه را به صورت فردی به عهده گرفته و انجام دهند، حال اگر توافق وجود نداشت قانون حضانت فرزندان تا سن هفت سالگی را وظیفه مادر و بعد از آن را به عهده پدر گذاشته است، البته در این میان تفاوتی بین دختر و پسر وجود دارد. به این وصف که دختر بعد از هفت سالگی تا 9 سالگی که سن بلوغ است. به مدت 2 سال نزد پدر می ماند و پس از آن به تشخیص خود پدر و یا مادر را جهت ادامه زندگی انتخاب می کند، درخصوص پسر پس از سن هفت سالگی تا سن 15 سالگی با پدر زندگی کرده و پس از آن به انتخاب خود ادامه زندگی با پدر و یا مادر را انتخاب می کند.

موارد سلب حضانت


حق حضانتی که به عهده والدین است ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشاوندان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. در این زمینه قانون مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید. مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:
• اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر، قمار؛
• اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛
• ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی؛
• سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق؛
• تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد. ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگه‌داری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

حضانت فرزند در طلاق توافقی


همان طور که از نام این نوع طلاق معلوم است تمامی مسائل فی مابین زوجین در این نوع طلاق قابل مذاکره است، حضانت فرزند پسر یا دختر تا سن هفت سالگی با مادر و بعد از آن طبق قانون با پدر است اما این مانع از این نیست که زوجین خلاف این را توافق کنند و بطور مثال حضانت فرزندان کلاً به پدر و یا مادر داده شود.

حضانت فرزند قبل از طلاق


قبل از طلاق حضانت فرزند به عهده ی هر دوی والدین است، اما همانطور که قبلاً گفته شد، حضانت فرزندان چه دختر و چه پسر تا سن هفت سالگی با مادر و سپس با پدر است

تفاوت حضانت دختر و پسر


حضانت دختر و پسر هر دو تا سن هفت سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است. با این تفاوت که دختر بعد از سن 9 سالگی خود انتخاب می کند که با چه کسی زندگی کند و در مورد پسر بعد از سن 15 سالگی حق انتخاب پدر و یا مادر را دارد.

مدارک لازم برای دریافت حضانت توسط وکیل


1) سند طلاق
2) اصل شناسنامه
3) کپی کارت ملی
4) در صورتیکه طلاق از نوع طلاق توافقی باشد، ارائه نسخه ای از توافقات زوجین الزامی می باشد. 
حضانت فرزند در چه شرایطی با مادر است؟
حضانت دختر و پسر بعد از طلاق با چه کسی است؟
حضانت فرزند قبل از طلاق چگونه است؟
حضانت فرزند بعد از فوت پدر با چه کسی است؟
حضانت فرزند در طلاق توافقی چگونه است؟
سلب حضانت از مادر در چه شرایطی اتفاق می افتد؟
دادخواست حضانت فرزند چگونه است؟
حضانت فرزند پسر و فرزند دختر هرکدام تا چند ماهگی/ سالگی با مادر و تا چند سالگی با پدر است؟
حضانت فرزند اگر توسط وکیل باشد چه مزایایی دارد؟
مادر برای تعیین ساعت ملاقات فرزند باید به کجا مراجعه کند؟
آیا پدر می تواند از ملاقات فرزند با مادر امتناع کند؟
مدارک لازم برای گرفتن حضانت توسط وکیل چیست؟

 

حضانت فرزند در چه شرایطی با مادر است؟

در صورت توافق زوجین و یا در صورتی که طفل زیر 7 سال باشد ( چه دختر و چه پسر) و یا اگر طفل بالای 7 سال است در صورتی که مادر بتواند عدم صلاحیت زوج را اثبات نماید.

حضانت دختر و پسر بعد از طلاق با چه کسی است؟

هر دو پسر و دختر تا 7 سال با مادر و پس از آن با پدر میباشد مگر آنکه بین زوجین به نحو دیگری توافق حاصل شود.

حضانت فرزند قبل از طلاق چگونه است؟

مطابق قانون مربوط به حضانت پس از طلاق عمل می شود اما طرف مقابل میتواند دستور موقت از دادگاه مبنی بر ملاقات طفل اخذ نماید. .

حضانت فرزند بعد از فوت پدر با چه کسی است؟

حضانت فرزند بعد از فوت پدر طبق قانون با مادر است ولی ولایت آن با پدربزرگ یا جّد پدری است.

حضانت فرزند در طلاق توافقی چگونه است؟

همانطور که از اسم طلاق که توافقی است مشخص است در این قسمت نیز بصورت توافقی فی مابین زوجین خواهد بود و اگر در این قسمت تصمیم را به مقام قضایی واگذار نمایند تا طبق قانونی تصمیم گرفته شود تا 7 سال با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود و حق ملاقات برای طرف مقابل محفوظ میباشد. .

سلب حضانت از مادر در چه شرایطی اتفاق می افتد؟

چنانچه مادر در دورانی که حضانت با اوست ازدواج نماید و یا اینکه عدم صلاحیت او را زوج اثبات نماید مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:
• اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر، قمار؛
• اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛
• ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی؛
• سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق؛
• تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

دادخواست حضانت فرزند چگونه است؟

با توجه به شرایط مقرر در ضمن عقد بین طرفین زوج می تواند تقاضای تمکین زوجه را بنماید.

حضانت فرزند پسر و فرزند دختر هرکدام تا چند ماهگی/ سالگی با مادر و تا چند سالگی با پدر است؟

تا 7 سال با مادر و پس از آن با پدر میباشد.

حضانت فرزند اگر توسط وکیل باشد چه مزایایی دارد؟

با توجه به اشراف وکیل به قوانین مسلماً بجهت تسریع در کار و روند رسیدگی و اخذ نتیجه مطلوب مثمر ثمر خواهد بود.

مادر برای تعیین ساعت ملاقات فرزند باید به کجا مراجعه کند؟

به همان شعبه ای که نسبت به حضانت طفل تصمیم گیری شده میبایست مراجعه نماید.

آیا پدر می تواند از ملاقات فرزند با مادر امتناع کند؟

خیر هیچکدام از زوجین حق امتناع از ملاقات طفل توسط طرف مقابل را ندارد.

مدارک لازم برای گرفتن حضانت توسط وکیل چیست؟

سند نکاحیه و کپی کارت ملی و شناسنامه موکل لازم به توضیح اینکه اگر سند نکاحیه در دسترس نبود میتوان با مراجعه به دفترخانه ای که نکاح در آن صورت گرفته نسبت به اخذ رونوشت سند نکاحیه اقدام نمود.
در صورتیکه طلاق از نوع طلاق توافقی باشد، ارائه نسخه ای از توافقات زوجین الزامی می باشد

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

 


ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره