فحشا, تهمت, افترا

بزه فحاشی بسیار ناپسند تلقی میگردد و از آن در ردیف جزایی مانند زنا، قتل عمد و نوشیدن مشروبـات الکلی یاد شده است.
البته به نحوههای مختلف این جرم اتفاق میافتد؛
1- قذف: « نسبت دادن عمـل زنا به کسی است حتی اگر مـرده باشد.» که مجازاتش 80 ضربه شلاق است و لازم به ذکر است نوشـتن آن و درج الکترونیـکی آن و انتـشار آن در اینترنت و ایمیل و شبکههای اجتماعی نیز طبق قانون مجازات اسلامی 1392 جرم است.
2- افترا: از فحاشیهایی است که اگر متضمن قذف نباشد مرتکب به یک ماه تا یک سال حبس یا یک تا 74 ضربـه شلاق محکوم میشود.
3- هجو: نوعی توهین است طبق مادة 700 هر کسی با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجوبه کند به حبس از 1 تا 6 ماه محکوم میشود.

هتک حرمت افراد: طبق قانون مجازات – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ و رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. توجه شود «هل دادن» اگر منجر به ضرب و جرح نشود در نوع خود توهین محسوب میشود.
توهین به وکلای دادگستری، شهردای، روسـای قوای سه گانه معاونان رئیس جمهور و وزراء ، نمایـندگان مـجلس، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات یا کارمندان دولت در حین انجام وظیفه 3 تا 6 ماه حبـس یا 50 هزار یا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد داشت.
- توهین و فحاشی به بانوان و اطفال در معابر عمومی طبق قانون مجازات به حبس از 2 تا 6 ماه و تـا 74 ضربـه شلاق محکوم خواهد شد.
افترا: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریـحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محـسوب میشـود و نتوانـد صـحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک مـاه تا یـک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

سوالات متداول فحشا,تهمت,افترا

منظور از توهین کیفری چیست؟
فعل، گفتار، نوشته یا اشاره ی وهن آور
امیر ، علی را نادان خطاب می کند و علی نیز با ذکر واژه ی «خودتی» پاسخ او را می دهد و در صورتی که علی واقعاً نادان باشد، کدام یک مرتکب جرم توهین کیفری شده است؟
فقط امیر ، زیرا پاسخ علی عرفا توهین تلقی نمی شود.
اگر کسی دیگری را در غیاب وی و در حضور دیگران (مجرم) خطاب کند، عمل وی چه جرمی است؟
توهین.
یکی از وزراء در زمان برگزاری جلسه ی هیأت دولت به رئیس جمهور اهانت می کند. عمل وی چه جرمی است؟
جرم توهین به کارمند دولت.
شخصی دیگری را در دادگاه به دروغ، متهم به سرقت نموده است، این شخص مرتکب چه جرمی شده است؟
این شخص مرتکب جرم افترا شده است.
مسئولیت انتشار مطالبی در مطبوعات که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت باشد با چه کسی است؟
بر عهده ی مدیر مسئول است.
سلام اگر حقی از کسی در دادگاه ضایع شود و دادگاه با وجود ارائه دلایل زیاد از دادن حق جلوگیری کند و به نفع ناحق حکم کند و حکم را اجرا کنند،برای گرفتن حق چه باید کرد؟
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما دادرسی مراحل مختلف دارد که عبارتند از: 1- دادگاه بدوی اگر رأی دهد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است . 2- اگر شورای حل اختلاف رأی بدهد مرجع تجدیدنظر دادگاه حقوقی است. 3- اگر در رابطه با سؤال شما دادگاه بدوی حکم غیرمحقانه را اجرا کند بدواً ریاست مجتمع قضائی ناظر بر حُسن اجرای قوانین است. 4- اگر ریاست مجتمع توجه نکرد حرامت و حفاظت دادگستری. 5- اگر هیچکدام توجه ننمودند ریاست کل دادگستری استان تهران و یا برحسب مورد اختیارات تفویض شده از کمیسیون ماده 18 به دادستان کل که میگوید اگر هر رأی صادر شد و خلاف شرع و قانون بود اختیارات کمیسیون طبق ماده 477 تبصره 3 به آنان محول شده است. 6- و سرانجام بازرسی و نظارت و پیگیری قوه قضائیه یا دادسرای انتظامی قضات. باتشکر، ره جویان عدالت
سلام و خسته نباشید در جهت درست کردن راه باغ (راه خصوصی و مال سه مالک است) مقداری خاک آورده ایم و به راننده تراکتور گفته ایم راه ما که گودال بود را صاف کند و به فرد دیگر گفته ایم درخت نیمه خشک مزاحم راه را ببرد.حال شاکی پیدا شده که دیوار مجاور خراب شده در حالی که قبلا دیوارهایش ناقص و در حال خراب شدن بود و ادعایی مالکیت درخت هم دارد در حالی که درخت در کنار کوچه بوده.و تراکتوری هم ضمن اقرار به خراب کردن دیوار و برای توجیه خرابی دیوار گفته ما گفته ایم زمین مجاور راه مال ماست که ما رد کرده ایم .فرد برنده درخت هم گفته ما گفته ایم درخت مال خودمان است ولی ما گفته ایم درخت در راه را ببرد 1_قاضی میتواند ما را به صرف دستور دادن مجازات کند چون نه خودمان دیواری خراب کرده ایم و نه درختی بریده ایم و تراکتوری اگر نمیتوانست نباید انجام میدادبلاخره تجربه اش بیشتر از ما بوده. ما که نگفته ایم دیوار کسی را خراب کن گفته ایم راهمان را درست کن2_قاضی میتواند به گفته هایی راننده تراکتور و برنده درخت وقتی خودشان ذینفع هستند استناد کند و ما را مقصر تشخیص دهد؟ با تشکر
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- البته صدور هر قرار مستلزم اثبات ارکان آن است خواه قرار منع تعقیب باشد یا قرار مجرمیت. 2- اگر صرف ادعای هر یک را ملاک قرار دهد و بدون شهادت شهود، اقرار متهم و یا کارشناسی باشد جزو ایرادات ماهوی قرار است. 3- البته قرار بدوی رأی منزل نیست قابل اعتراض است که اگر قاضی غافل مانده باشد یا حُب و بُغض در قرار باشد دادگاه کیفری و در مانحن فیه تجدیدنظر فصل الخطاب رأی نهائی خواهد بود. باتشکر، ره جویان عدالت
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره