فحاشی ، تهمت ، افترا ، توهین ، قذف

بزه فحاشی بسیار ناپسند تلقی میگردد و از آن در ردیف جزایی مانند زنا ، قتل عمد و نوشیدن مشروبـات الکلی یاد شده است. البته به نحوه های مختلف این جرم اتفاق میافتد؛ در ابتدا اصطلاحات مربوط به این جرم را به اختصار معرفی میکنیم و سپس به مجازات های هر یک از آنها می‌پردازیم.
البته به نحوههای مختلف این جرم اتفاق میافتد؛

فحاشی چیست؟

فحاشی آن است که شخصی نسبت به شخص یا اشخاص دیگر الفاظ رکیک و زشت بکار ببرد که لازم به ذکر است که فحاشی از مصادیق توهین می باشد.

مجازات فحاشی:

طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک اگر مستوجب حد قذف نباشد، به مجازات مرتکب فحاشی تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.

فحاشی ناموسی:

فحاشی اگر به نحوی باشد که شخص به کسی یا کسانی از خانوادة شاکی عناوین ناروا نسبت دهد. مانند آنکه بگوید، (مادر بدکاره) که قاضی باید احراز نماید اگر منظور متهم آن است که واقعاً نسبت زناکاری به مادر شاکی بخواهد بدهد باید حدّ قذف که 80 ضربه شلاق است و لیکن اگر همینطور فقط به لفظ توجه داشته است و نه به معنای آن کلمات، فقط به مجازات مقرر برای فحاشی و توهین محکوم می شود که طبق ماده 608 ق. مجازات اسلامی به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شود.

مجازات فحاشی پیامکی چیست؟

نظر به اینکه طبق مادة 641 قانون مجازات اسلامی اگر از طریق لوازم مخابراتی ایجاد به مزاحمت شود علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. علی ایحال چنانچه از طریق پیامک فحاشی انجام شود مرتکب، به مجازات مزاحم تلفنی محکوم می گردد.

قذف و مجازات آن:

آن است که؛ در شرع مقدس اسلامی برای حفظ حرمت مؤمنین و مؤمنات لازم گردیده است اگر کسی زنا یا لواط را به کسی نسبت دهد و نتواند آنرا اثبات کند، به80 ضربه شلاق محکوم می شود که از حدود شرعی محسوب می گردد. لازم به ذکر است نوشـتن آن و درج الکترونیـکی آن و انتـشار آن در اینترنت و ایمیل و شبکه های اجتماعی نیز طبق قانون مجازات اسلامی 1392 جرم است.

افترا و مجازات آن:

آن است که شخص با نوشته یا درج در روزنامه ها و مجلات یا سخنرانی در مجامع یا با هر وسیله ای به کسی امری با صراحت را نسبت دهد و نتواند صحت آنرا ثابت نماید، این عمل افترا محسوب می گردد. به طور مثال: شخصی در نوشته ای که به تابلو اعلانات ساختمان نصب می نماید، مدیر را شخص خائن در اموال مال ساختمان قلمداد کند و نتواند آنرا ثابت نماید، مرتکب افترا گردیده است. در واقع افترا از فحاشیهایی است که اگر متضمن قذف نباشد مرتکب به یک ماه تا یک سال حبس و یا یک تا 74 ضربـه شلاق محکوم میشود.

تهمت:

نسبت دادن بزه و یا عمل مجرمانه از ناحیه شخص به دیگری در صورتی که نتواند آنرا اثبات نماید تهمت است. تهمت با افترا دارای یک معنا و کاربرد است.
توهین به مقامات رسمی و حقوقی :
توهین به وکلای دادگستری، شهردای، روسـای قوای سه گانه معاونان رئیس جمهور و وزراء ، نمایـندگان مـجلس، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات یا کارمندان دولت در حین انجام وظیفه 3 تا 6 ماه حبـس یا 50 هزار یا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد داشت.
توهین و فحاشی به بانوان و اطفال :
توهین و فحاشی به بانوان و اطفال در معابر عمومی طبق قانون مجازات به حبس از 2 تا 6 ماه و تـا 74 ضربـه شلاق محکوم خواهد شد.
هجو:
آن است که شخصی به وسیله نوشته یا سرودن اشعار و یا خواندن مدیحه و روضه کسی را مورد حملات زبانی قرار دهد اقدام به هجو نموده است. و در واقع هجو نوعی توهین است و طبق مادة 700 هر کسی با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجوبه کند به حبس از 1 تا 6 ماه محکوم میشود.
در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

جهت ثبت پرسش جدید کلیک کنید

سوالات متداول فحشا,تهمت,افترا

منظور از توهین کیفری چیست؟
فعل، گفتار، نوشته یا اشاره ی وهن آور
امیر ، علی را نادان خطاب می کند و علی نیز با ذکر واژه ی «خودتی» پاسخ او را می دهد و در صورتی که علی واقعاً نادان باشد، کدام یک مرتکب جرم توهین کیفری شده است؟
فقط امیر ، زیرا پاسخ علی عرفا توهین تلقی نمی شود.
اگر کسی دیگری را در غیاب وی و در حضور دیگران (مجرم) خطاب کند، عمل وی چه جرمی است؟
توهین.
یکی از وزراء در زمان برگزاری جلسه ی هیأت دولت به رئیس جمهور اهانت می کند. عمل وی چه جرمی است؟
جرم توهین به کارمند دولت.
شخصی دیگری را در دادگاه به دروغ، متهم به سرقت نموده است، این شخص مرتکب چه جرمی شده است؟
این شخص مرتکب جرم افترا شده است.
مسئولیت انتشار مطالبی در مطبوعات که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت باشد با چه کسی است؟
بر عهده ی مدیر مسئول است.
سلام اگر حقی از کسی در دادگاه ضایع شود و دادگاه با وجود ارائه دلایل زیاد از دادن حق جلوگیری کند و به نفع ناحق حکم کند و حکم را اجرا کنند،برای گرفتن حق چه باید کرد؟
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما دادرسی مراحل مختلف دارد که عبارتند از: 1- دادگاه بدوی اگر رأی دهد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است . 2- اگر شورای حل اختلاف رأی بدهد مرجع تجدیدنظر دادگاه حقوقی است. 3- اگر در رابطه با سؤال شما دادگاه بدوی حکم غیرمحقانه را اجرا کند بدواً ریاست مجتمع قضائی ناظر بر حُسن اجرای قوانین است. 4- اگر ریاست مجتمع توجه نکرد حرامت و حفاظت دادگستری. 5- اگر هیچکدام توجه ننمودند ریاست کل دادگستری استان تهران و یا برحسب مورد اختیارات تفویض شده از کمیسیون ماده 18 به دادستان کل که میگوید اگر هر رأی صادر شد و خلاف شرع و قانون بود اختیارات کمیسیون طبق ماده 477 تبصره 3 به آنان محول شده است. 6- و سرانجام بازرسی و نظارت و پیگیری قوه قضائیه یا دادسرای انتظامی قضات. باتشکر، ره جویان عدالت
سلام و خسته نباشید در جهت درست کردن راه باغ (راه خصوصی و مال سه مالک است) مقداری خاک آورده ایم و به راننده تراکتور گفته ایم راه ما که گودال بود را صاف کند و به فرد دیگر گفته ایم درخت نیمه خشک مزاحم راه را ببرد.حال شاکی پیدا شده که دیوار مجاور خراب شده در حالی که قبلا دیوارهایش ناقص و در حال خراب شدن بود و ادعایی مالکیت درخت هم دارد در حالی که درخت در کنار کوچه بوده.و تراکتوری هم ضمن اقرار به خراب کردن دیوار و برای توجیه خرابی دیوار گفته ما گفته ایم زمین مجاور راه مال ماست که ما رد کرده ایم .فرد برنده درخت هم گفته ما گفته ایم درخت مال خودمان است ولی ما گفته ایم درخت در راه را ببرد 1_قاضی میتواند ما را به صرف دستور دادن مجازات کند چون نه خودمان دیواری خراب کرده ایم و نه درختی بریده ایم و تراکتوری اگر نمیتوانست نباید انجام میدادبلاخره تجربه اش بیشتر از ما بوده. ما که نگفته ایم دیوار کسی را خراب کن گفته ایم راهمان را درست کن2_قاضی میتواند به گفته هایی راننده تراکتور و برنده درخت وقتی خودشان ذینفع هستند استناد کند و ما را مقصر تشخیص دهد؟ با تشکر
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- البته صدور هر قرار مستلزم اثبات ارکان آن است خواه قرار منع تعقیب باشد یا قرار مجرمیت. 2- اگر صرف ادعای هر یک را ملاک قرار دهد و بدون شهادت شهود، اقرار متهم و یا کارشناسی باشد جزو ایرادات ماهوی قرار است. 3- البته قرار بدوی رأی منزل نیست قابل اعتراض است که اگر قاضی غافل مانده باشد یا حُب و بُغض در قرار باشد دادگاه کیفری و در مانحن فیه تجدیدنظر فصل الخطاب رأی نهائی خواهد بود. باتشکر، ره جویان عدالت
سلام ضمن تشکر از پاسخ شما به سوال قبلی. هنوز قاضی رای نداده.بنا به توضیحات سوال قبلی آیا راننده تراکتور نمیتواند مقصر اصلی باشد چون ما گفته ایم راه را .صاف کند نگفته ایم به دیوار کسی لطمه بزند اگر نمیتوانست باید انجام نمیداد در ضمن ما که با دست دیوار را خراب نکرده ایم با تراکتور بوده وتراکتور هم راننده ای عاقل و با تجربه داشته هرچند در توجیه خرابی دیوار گفته ما گفته ایم ملک مجاور مال ماست که ما رد کرده ایم و دروغ میگوید در ضمن خرابی دیوار چیز چندان مهمی نبوده و بیشتر از روی دشمنی مطرح میکنند که راننده تراکتور هم با آنها همراه شده.
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما اصولاً قاضی باید موضوع را به کارشناس ارجاع کند و نیز از اوضاع و احوال قضیه برای قاضی دادگاه محرز شود که کارگری که راننده تراکتور بوده است فراتر از دستور کارفرما اقدام نموده است به میزان مشخص شده توسط کارشناس مقصر خواهد بود. در مورد میزان خسارت دیوار نیز قضیه با تأمین دلیل در شورای اختلاف معلوم می شود و البته اگر موضوع قبل از تعیین کارشناسی (جهت تعیین خسارت دیوار) فیصله یابد بهتر است زیرا هزینه های کارشناسی نیز به خسارات تعیین شده اضافه می گردد. با تشکر ، ره جویان عدالت
سلام و خسته نباشید و تشکر فراوان1- میدانیم پرینت مکالمات را تا 6 ماه میشود گرفت. آیا مکالمات جایی ضبط میشود تا ما جهت مدرک به قاضی ارائه دهیم ؟2- چطور میشود درخواست پرینت مکالمات طرف مقابل دعوا را داد؟3- عکس را تا چه حد قاضی مورد استناد قرار میدهد؟4- فردی از کس دیگری شکایت کرده تا ما را بعنوان مطلع به دور شکایت وارد کند تا ما را مقصر جلوه دهد آیا رابطه کاری متشاکی با شاکی در حین پرونده عادی میتواند باشد؟ با استناد به پرینت مکالمات هر دو میشود بر رابطه آنها سحه گذاشت و ما ادعای صوری بودن شکایت و تبانی جهت مقصر جلوه دادن ما بکنیم؟
با سلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1و 2- تا جایی که بنده اطلاع دارم مکالمات در جایی ثبت و ضبط می گردد و لیکن فایل صوتی مکالمات در اختیار اشخاص قرار نمی گیرد و برای پرونده های خاص و حساس برای امنیت و نظم عمومی کشور این دستور صادر می شود. 3- عکس و فیلم و صوت و مانند آن، دلیل محسوب می شود ولیکن اماره و نشانه برای رسیدن قاضی به دلیل می گردند یعنی قاضی را، دلیل رهنمون می نمایند و بنابراین در این رأی قاضی فقط نمی تواند به یک عکس استناد کند بلکه از آن برای اینکه مثلاً: علم به موضوع پیدا کند استفاده کند که مسلماً علم قاضی اینجا ملاک رأی قرار می گیرد. 4- سؤال چهارم مبهم است، دوباره به طور واضح سؤال را مطرح بفرمایید تا پاسخ داده شود. باتشکر ره جویان عدالت
با سلام و تشکر میشه درباره این جمله بیشتر توضیح دهید( اگر تخریب عملی تشخیص داده شود فقط مستلزم جبران خسارت است) خرابی دیوار عمدی نبوده و خرابی خیلی جزئی و روی دیوار بوده.وفورا بازسازی شده و تا کارشناسی صبر نکرده اند.چطوری میتونند خسارت را حساب کنند در حالی که صحنه را بر هم زده اند. در ضمن احتمال تبانی را در این میدانم که شاکی 1 به عمد به تراکتوری گفته خراب کند یا به تخریب اعتراف کندتاشاکی 2 مجبور شود دیوار سیمانی کند تا احتمال عقب نشینی شاکی 2 از بین برود و کوچه برای ما پهنتر نشود و باغمان گرانتر نشود چون این را شاکی1عنوان میکرد. از طرف دیگر ما را مقصر جلوه دهد. در ضمن چه معلوم که تراکتوری در تخریب مقصر نبوده پس رابطه شاکی و متشاکی(راننده تراکتور) نمیتواند عادی باشد. در ضمن دیوار ادعای تخریب را بدون مراجعه کارشناس خودشان فوری بازسازی کرده اند.میتوانند با این وضعیت خسارت بگیرند در مورد قطع درختی که در کنار راه بوده شاکی2 اصرار دارد خود را مالک آن بداند در حالی که در کوچه بوده و کوچه طبق تقسیم نامه جهت دو مالک من و خواهرم و خصوصی بوده و ربطی به کسی دیگر نداشته.اگر ثابت شود در کوچه بوده شاکی2 شکایتش در مورد درخت وارد است؟ قاضی میتواند باز هم دنبال کند؟
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- تخریب به وسیله راننده مال عمد یا غیرعمد: چنانچه صورت گرفته باشد ایشان باید بعلت عدم رعایت موازین راهنمائی و رانندگی جبران خسارت نماید. 2- بازسازی دیوار بفرض اثبات تخریب توسط عامل آن: چنانچه جزئی بوده باشد باید همان موضع ترمیم گردد و احداث مجدد آن هم با مصالح دیگر محقانه نمیباشد. 3- چنانچه صحنه برخورد بوسیله شهود به اثبات رسیده باشد و کارشناس هم نظریه و تأمین دلیل داده باشد. برآورد خسارت جزئی یا کلی مستلزم تعیین رقم ریالی به وسیله کارشناس است که آن هم در صورتیکه مغایر و مورد اعتراض باشد در دو مرحله دیگر قابل پیگیری است. 4- عقب نشینی دیوار نیز تعرض به مال غیر و یا معابر عام باشد خلاف است. 5- قطع اشجار جرم است که اگر تصادفی هم باشد باید نظریه سازمان اخذ میشد. 6- حدود و ثغور مالکیت در سند تعریف شده و اگر کسی ادعائی داشته باشد مغایر با قانون است. باتشکر، ره جویان عدالت
سلام و تشکر فراوان مثل اینکه سوال قبلی من ناقص بود. 1-تراکتوری به درخواست ما کوچه ای که بواسطه تقسیم ارث ایجاد شده را خاکریزی کرده. مالک جنب کوچه شکایت کرده که دیوارش تخریب شده بعد خودش دیواری که با سنگ و گل بوده با بلوک وسیمان دو برابر بالاتر آورده ودیوار را فوری بازسازی کرده وتا کارشناسی صبر نکرده حالا چطوری خسارت محاسبه میشود؟ و اصلا قابل پیگیری هست؟. در حالی که صحنه را بر هم زده اند.منظورم برخورد تراکتور با دیوار در اثر عبور نبود.در اثر تسطیح کوچه بود 2-درخت هم بخاطر مزاحمت در رفت و آمد قطع شده و کوچه هم بواسطه تقسیم ارث ایجاد شده و کوچه خصوصی برای 2 مالک غیر از شاکی میباشد.مالک مجاور ادعای خلاف واقع دارد درخت هم مال او بوده در حالی که در کنار کوچه و از زمین او 1 متر پایینتر قرار داشته و حق استفاده از کوچه را هم نداشته.اگر ثابت شود کنار کوچه بوده.قاضی در مورد درخت میتواند بازم پیگیری کند؟ با عرض معضرت ما گیر 2 شاکی افتادیم که از اقوام میباشند و بخاط ارث دشمنگری دارند و زمانی مالک تمامی این باغهای مورد بحث یک نفر بوده خواهشمندیم راهنمایی فرمایید.
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما جواب تکراری این است که: 1- عرض کردم اگر معبر عبور مختص به شما بوده و ورثه نسبت به هم شکایت یا تعارضی ندارند و در اثر خاکریزی دیوار خراب شده است ورثه که به اتفاق خواهان خاکریزی شده اند بابت تخریب دیوار می بایست غرامت بصورت جمعی بپردازند. 2- اگر دیوار را طرف شکایت شما بازسازی کرده آن هم با مصالح مرغوب (که مانند گذشته نبوده است) در صورت درخواست خسارت باید طبق مواد 149 تا 155 قانون آئین دادرسی مدنی تامین دلیل شود و نظریه کارشناس را کسب نمایند. 3- راجع به کنده شدن درخت آن نیز نظریه کارشناس لازم است. 4- اگر شکایتی علیه شما مطرح شد پس از مطالعه مفاد شکایت راه دفاع و نحوه رفع اتهام متعاقباً مشخص خواهد شد. باتشکر، ره جویان عدالت
به قرار وثیقه میشود اعتراض کرد؟ تا چه زمانی؟
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما طبق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری متهم می تواند در صورت بازداشت ( پس از صدور قرار وثیقه) به به 0 تا 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرسی ، نسبت به قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش وثیقه اعتراض نماید. باتشکر، ره جویان عدالت
سلام اگر فردی بدون اجازه وارد بن بستی شود که حق رفت و آمد از آن ندارد و با آوردن کارگر افغانی غیر مجاز مشغول تخریب دیوار ما بین آن شود و جوی آب ما را خراب کند دیوار را بکلی خراب و دوباره بازسازی کند و باعث مزاحمت ملکی شود. تا حدودی فاصله ها را به هم زند حتی وقتی ما اعتراض کنیم تهدیدمان کند چگونه میشود پیگیری قضایی کرد در ضمن صورتجلسه پاسگاه موجود است
باسلام، خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما شما می توانید تحت عناوین مجرمانه تخریب و ممانعت از حق و تهدید در دادسرای محل وقوع جرم طرح شکایت نمایید. باتشکر، ره جویان عدالت
سلام و خسته نباشید اگر زمینی بین فرزندان تقسیم شود و یک بن بست وراه درسترسی برای دو مالک داخل بنبست ایجاد شود و درختی داخل بن بست و بغل دیوار باشد و باعث تنگ شدن بن بست شود وبه خاطر آن ماشینی نتواند عبور کند و نتوان از عرض بن بست بطور کامل استفاده کرد و درخت بریده شود با توجه به اینکه بن بست با کوچه و راه فرق دارد و ساکنین بن بست بر بن بست مالکیت مشاع دارند چه تبعات قضایی دارد؟ با تشکر
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- اولین هر تقسیم بین ورثه یا بقول دیگر فرزندان باید متناسب با شرایط کامل محیط و مکان باشد که نافی حق دیگران نشود. 2- به صرف تقسیم نمی توان محدودیت برای دیگران بوجود آورد و قطع درخت نیز مشمول این قضیه است که حتی الامکان قطع نشود و اگر ناچار به قطع باشید باید از اداره متبوع- جنگلبانی- شهرداری و یا مقام مسئول دیگر مجوز داشته باشید. 3- بفرض قطع درخت باید دید چه کسی مدعی است خصوصی یا دولت 4- راجع به انسداد و محدودیت راه دیگران نیز در صورت اعتراض با نظر کارشناس و حکم دادگاه تصمیم گرفته خواهد شد. باتشکر ، ره جویان عدالت
ورود به مغازه بدون حكم قضائي و ضرب وشتم و بردن با زور
باسلام خدمت شما البته مغازه یک محل مراجعه عمومی است ولی توسل به زور و قلدری و ضرب و شتم و ورود به محل اختصاصی صاحب مغازه نوعی جرم و در صورت شهادت شهود و گزارش پلیس 110 و اخذ گواهی پزشکی قانونی موجب تعقیب و اعمال مجازات و اخذ دیه از متعدی است. باتشکر، ره جویان عدالت
با سلام. چند وقتی است که درگیر مسائل جدایی از همسرم هستم. البته توافقی. خانواده اش به شدت بهم ریخته اند و مرتب پشت سر بنده فحاشی و دروغ پردازی می کنند. البته عروس این خانواده هم در حال جدایی از شوهرشه. چند وقت پیش پیام کوتاهی برای بنده اومده که خودش رو معرفی کرد و گفت عروس اون خانواده هست. چون می دونست شماره اونو ندارم خودش رو معرفی کرد. عروس شون نوشته بود: خانواده شوهرم به من می گن با داماد ما رابطه داری. ازشون خواستم شماره پدرش رو بده تا باهاش صحبت کنم. نخواستم با ایشون همکلام بشم که ایشون نپذیرفت. گفت فقط گفته که من هم در جریان باشم. امروز که برادر همسرم برای تحویل جهیزیه به منزا من اومد در جمع 4 نفری انسان بالغ که یکی از آنها برادر منه گفت تو با زن من ارتباط داری. به من گفت بهش اس ام اس می دی در صورتی که همسر ایشون پیام داد و اون توهین رو به من اطلاع داد. ضمنا بنده همه پیامهای رد و بدل شده رو دارم. می خواستم بدونم جرم این توهین چیه؟ و آیا برادر من می تونه به عنوان شاهد به دادگاه بیاد؟
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- اولاً: شهادت اقربای سببی و نسبی در دادگاه پذیرفته نمی شود مگر افرادی که این نسبت ها را نداشته باشند. 2- هرگونه تهمت و افتراء طبق ماده 608 و اشاعه هرگونه موردی که موجب هتک حیثیت دیگری شود وفق مادتین 697 و 698 قانون مجازات اسلامی تا 74 ضربه شلاق و در صورت اثبات تا دو سال حبس (آن هم در صورت اثبات و شهادت شهود) محکوم خواهد شد. باتشکر، ره جویان عدالت
سلام. ممنون که پاسخ رو به این سرعت دادین. اما متاسفانه متوجه بخشی از پاسخ نشدم. این که فرمودید: هرگونه تهمت و افتراء طبق ماده 608 و اشاعه هرگونه موردی که موجب هتک حیثیت دیگری شود وفق مادتین 697 و 698 قانون مجازات اسلامی تا 74 ضربه شلاق و در صورت اثبات تا دو سال حبس (آن هم در صورت اثبات و شهادت شهود) محکوم خواهد شد. عبارت "آن هم در صورت اثبات و شهادت شهود" یعنی اگه شهود اینجانب شهادت بدهند تا دو سال حبس داره؟ ضمنا یکی از شهود بنده پسر عمه ایشون هست و یکی هم همسرم. یکی هم صاحبخانه ام. اگه اینها طفره برن و نیان شهادت همسر اون مرد که شوهر و خانواده اش به اون هم تهمت زدند کافیه؟
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- معمولاً اگر طرف اقرار کند. نیازی به شهود ندارد و اقرار هر شخص به ضرر خود باعث اثبات جرم میشود. 2- شهادت باید حداقل دو نفر باشد.البته قرابت سببی تا نسبی تا درجه سوم شهادت آنان پذیرفته نمی شود. 3- اگر کسانی را که فرمودید شهادت ندهند . پس نمیتوان به نتیجه رسید و شهادت شهود باید بدون اغراض یا شکایت یا ادعا از طرفین دعوی باشد. باتشکر، ره جویان عدالت
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره