استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

جهیزیه عبارت است از آورده ای که زن هنگام شروع زندگی زناشوئی به منزل شوهر می برد و معمولاً می بایست صورتجلسه یا بگفته قدما سیاهه ای که صورت تمامی اموال منقول زوجه است در آن قید شود و به امضاء داماد و شهود برسد و استرداد آن در هنگامی صورت میگیرد که ممکن است بعلت جدائی مورد نیاز زن یا حیف و میل واقع شود این درخواست استرداد جهیزیه از طریق دادگاه یا برحسب از شورای حل اختلاف انجام میشود.

استرداد جهیزیه قبل از طلاق چگونه است؟
دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق چگونه است؟
هزینه استرداد جهیزیه چقدر است؟
دادخواست استرداد جهیزیه و تامین خواست چیست؟
سیاهه جهیزیه چیست؟
استرداد جهیزیه در طلاق از طرف مرد چگونه است؟
استرداد جهیزیه در طلاق از طرف زن چگونه است؟
مراحل استرداد جهیزیه چیست؟
مدارک استرداد جهیزیه چیست؟
استرداد جهیزیه در طلاق توافقی چگونه است؟
ایا جهیزیه به ارث می رسد؟
نحوه استرداد جهیزیه هنگام جدایی رسمی زوجین چگونه است؟

 

استرداد جهیزیه قبل از طلاق چگونه است؟

استرداد جهیزیه قبل از طلاق چنانچه به توافق زوج نباشد، زوجه میتواند با تنظیم دادخواست و ضم نمودن مدرک درخواست استرداد آنان را از منزل زوج بخواهد که پس از صدور دستور مقام قضائی امکان پذیر خواهد بود.

دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق چگونه است؟

استرداد یا دادخواست استرداد جهیزیه همانست که قبلاً نیز گفته شد که از طریق دادگاه بنا به درخواست زوجه صادر خواهد شد.

هزینه استرداد جهیزیه چقدر است؟

هزینه استرداد جهیزیه طبق تعرفه ایست که دستگاه قضائی در اختیار دادگاهها قرار داده و معمولاً اگر بار مالی و مقوم شدن به رقم ریالی شود 5/3 درصد از کل ارزش مال هزینه در بر خواهد داشت.

دادخواست استرداد جهیزیه و تامین خواست چیست؟

تأمین خواسته و درخواست استرداد جهیزیه بطریقی است که اگر بیم حیف و میل و اتلاف جهیزیه باشد و زوجه بخواهد بعد از ترک منزل شوهر از وجود اموال و جهیزیه خود مطلع باشد و مرد هم متوجه باشد که جهیزیه با درخواست زوجه قابل استرداد است توسط مقام تعیین شده صورت برداری و بدینوسیله تأمین اموال صادر خواهد شد.

سیاهه جهیزیه چیست؟

سیاهه عبارت از صورت برداری از اموال منقولی است که زن در هنگام ازدواج به خانه شوهر می برد و مترادف با جمله صورت مجلس نیز خواهد شد که ذکر نحوه تنظیم آن قبلاً گفته شد که باید به امضاء داماد و شهود هم برسد.

استرداد جهیزیه در طلاق از طرف مرد چگونه است؟

استرداد جهیزیه از طرف مرد هنگامی صورت میگیرد که قصد نهائی طلاق باشد و ادامه زندگی با زوجه میسر نشد که در این راستا مرد با طرح دادخواست و اعلام مراتب به زوج درخواست بازپس دادن آنانرا مطرح میسازد لکن چنانچه از دریافت آنان بوسیله زوجه خودداری شود برحسب حکم دادگاه میتوان جهیزیه را بدست امین بسپارند.

استرداد جهیزیه در طلاق از طرف زن چگونه است؟

استرداد جهیزیه در طلاق از طرف زن همان است که به وضوح در چند مورد بالا پاسخ داده شده و زن میتواند استرداد آنانرا بخواهد.

مراحل استرداد جهیزیه چیست؟

مراحل استرداد جهیزیه به دو طریق است یا توافق زوجین برای تحویل یا صدور و الزام از طریق دادگاه جهت استرداد و در صورت امتناع مرد از تحویل.

مدارک استرداد جهیزیه چیست؟

جهت تقدیم دادخواست استرداد جهیزیه، نیاز بر عقدنامه به انضمام سیاهه یا صورتجلسه یا استشهادیه درخصوص جهیزیه می باشد.

استرداد جهیزیه در طلاق توافقی چگونه است؟

استرداد جهیزیه در طلاق توافقی اصول توافق راجع به استرداد جهیزیه و صورتجلسه ایست که مورد توافق زوجین واقع شده است.

ایا جهیزیه به ارث می رسد؟

جهیزیه اگر قبل از بردن مواجهه با فوت زوجه شود و از زوجه متوفی پدر و مادری باقی بمانند. اگرچه در قانون حمایت خانواده بصورت کلی تعریف شده است که وسائل خاص و منحصر به استفاده زوجه در هنگام زناشوئی ولو از ناحیه زوج خریداری شده باشد جزو تملکات زن است و در این راستا قانون بصورت کلی تعریف شده است لکن نظریه اکثریت علما بر این است که آن اموال خاص که به زن تعلق میگیرد به پدر و مادر زن (اگر در قید حیات باشند) تعلق میگیرد و بقیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده طبق قانون ارث بین بازماندگان تقسیم خواهد شد که آیات مبارکه 12 تا 16 و آیه 175 از سوره نساء کلام ا... مجید طبقات ارث را تعریف و قانون ارث بر این اساس تدوین شده است.

نحوه استرداد جهیزیه هنگام جدایی رسمی زوجین چگونه است؟

نحوه استرداد جهیزیه هنگام جدائی عبارتند از: 1- اگر طلاق توافقی باشد راجع به جهیزیه هم همان توافق اجرائی است. 2- اگر زوجه طلاق یکجانبه درخواست کند طبق سیاهه درخواست استرداد میشود . 3- اگر زوج بخواهد طلاق بدهد او نیز مکلف به اعاده جهیزیه است.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.


ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره